40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

Seminarium szkoleniowe w kopalni Piast Ziemowit

W dniu 12 czerwca 2019 r. Koło SITP Śląsk Centrum i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach zorganizowali konferencję szkoleniową dla członków Oddziału SITP na terenie Kopalni PIAST – ZIEMOWIT w Bieruniu i RUCH ZIEMOWIT w Lędzinach, poświęconej tematyce zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w górnictwie.   

Podczas spotkania prelegenci omówili następujące zagadnienia:
  • omówienie stosowanych w zakładzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i technicznych – przedstawiciel kopalni,
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych  - Karol Watoła - Promat Top,
  • oświetlenie awaryjne - studia przypadków – Damian Cholewa – Cholemaster.
W spotkaniu uczestniczyło 35 osób z kół Oddziału SITP Katowice.
Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zjazdu na dół kopalni (około 700 m), gdzie zapoznali ze specyfiką zagrożeń i stosowanymi zabezpieczeniami.