Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Zarząd Oddziału wybierany jest spośród Członków Oddziału na okres pięciu lat. W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybrało Zarząd Oddziału, który spośród siebie wybrał siedmio osobowe Prezydium w składzie : 

Prezes Zarządu Oddziału Mariusz KAROLCZYK
V-ce Prezes Zarządu Ryszard SIATA
V-ce Prezes Zarządu Wojciech NAWARA
Sekretarz Zarządu Małgorzata BRYSZKOWSKA
Skarbnik Zarządu Damian PIERNIKARZ
Członek Zarządu Klaudiusz COP
Członek Zarządu Marcin WYRZYKOWSKI

Aktualny adres: 40-955 Katowice, ul. Podgórna 4

Telefon Sekretarza: Małgorzata Bryszkowska tel. (032) 621 56 12

Katowicki Oddział SITP zrzesza 501 członków (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.); w ramach oddziału funkcjonuje 10 kół :

Koło Bytom
Przewodniczący: kol. Zdzisław Winnicki
Koło Częstochowa
Przewodniczący: kol. Jerzy Małolepszy
Koło Śląsk Centrum 
Przewodniczący: kol. Piotr Adamus
Koło przy KWPSP
Przewodniczący: kol. Artur Dela
Koło Pszczyna
Przewodniczący: kol. Rafał Rzewiczok 
Koło Katowice- Centrum
Przewodniczący: kol. Andrzej Płóciniczak
Koło Legnica
Przewodniczący: kol. Mariusz Sobecki
Koło Południe
Przewodniczący: kol. Rafał Adamczyk
Koło Zagłębie
Przewodniczący: kol. Marcin Pilarski
Koło Opole
Przewodniczący: kol. Paweł Kielar

Projekt i wykonanie