Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Zarząd Oddziału wybierany jest spośród Członków Oddziału na okres pięciu lat. W dniu 25 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybrało Zarząd Oddziału, który spośród siebie wybrał siedmio osobowe Prezydium w składzie : 

Prezes Zarządu Oddziału Artur DELA
V-ce Prezes Zarządu Mariusz KAROLCZYK
V-ce Prezes Zarządu Paweł WALASZEK
Sekretarz Zarządu Małgorzata BRYSZKOWSKA
Skarbnik Zarządu Paweł GIENDEK
Członek Zarządu Wojciech CHOJNOWSKI
Członek Zarządu Ryszard SIATA

Aktualny adres: 40-955 Katowice, ul. Podgórna 4

Telefon Sekretarza: Małgorzata Bryszkowska tel. (032) 621 56 02

Katowicki Oddział SITP zrzesza 497 członków (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.); w ramach oddziału funkcjonuje 10 kół :

Koło Bytom
Przewodniczący: kol. Radosław Chojnacki
Koło Częstochowa
Przewodniczący: kol. Piotr Tarnowski
Koło Śląsk Centrum 
Przewodniczący: kol. Piotr Adamus
Koło przy KW PSP
Przewodniczący: kol. Zbigniew Ryba
Koło przy CS PSP
Przewodniczący: kol. Piotr Gonera 
Koło Katowice- Centrum
Przewodniczący: kol. Andrzej Płóciniczak
Koło Legnica
Przewodniczący: kol. Mariusz Sobecki
Koło Południe
Przewodniczący: kol. Roland Kotula
Koło Zagłębie
Przewodniczący: kol. Marcin Pilarski
Koło Opole
Przewodniczący: kol. Paweł Kielar

Projekt i wykonanie