KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W ERZE ZIELONEJ ENERGII: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I POJAZDY ELEKTRYCZNE”
2023-12-18

14 grudnia w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się Konferencja „Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne”.

Konferencja zorganizowana została przez Koło SITP przy CS PSP we współpracy z Centralną Szkołą PSP w Częstochowie. Patronatem honorowym wydarzenie objął Komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. dr Piotr Placek.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów była miejscem bezpośredniego, czynnego i praktycznego spotkania strażaków z zagrożeniami, jakie płyną od instalacji fotowoltaicznych i pojazdów elektrycznych. Służyła wymianie poglądów i doświadczeń przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wysokimi napięciami prądu.

Głównym założeniem konferencji była koncentracja na praktycznym podejściu do tematu zagrożeń, dlatego kilka godzin spędziliśmy na poligonie, co bardzo docenili uczestnicy i obserwatorzy.

Pokazy na poligonie objęły:

 • pożar baterii samochodu elektrycznego – zjawiska zachodzące w baterii podczas jej podgrzewania, sposób palenia się baterii, zagrożenia dla strażaków,
 • penetracja ostrym narzędziem baterii samochodu elektrycznego,
 • działania gaśnicze w sytuacji zagrożenia porażenia prądem ze strony modułów fotowoltaicznych,
 • pożar paneli fotowoltaicznych,
 • gaszenie pożaru samochodu osobowego przy pomocy płachty gaśniczej,
 • case study – taktyka działań podczas zdarzenia – samochód osobowy uderzył w instalację fotowoltaiczną zamontowaną na gruncie. Instalacja pracuje, karoseria samochodu znajduje się pod napięciem, poszkodowany kierowca zakleszczony we wraku pojazdu.

W części wykładowej zaprezentowano następujące tematy:

 • Zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym – st. bryg. mgr inż. Tomasz Jonio (KG PSP),
 • Działania ratownicze podczas zdarzeń z samochodami o napędzie alternatywnym w praktyce – st. kpt. mgr inż. Piotr Gonera (CS PSP),
 • Bezpieczeństwo działań ratowniczych w obrębie instalacji fotowoltaicznych – kpt. dr inż. Adrian Barasiński (CS PSP),
 • Zagrożenia fizykochemiczne podczas zwalczania pożaru baterii – bryg. dr inż. Artur Ankowski (APoż),
 • Porażenie prądem elektrycznym – patofizjologia obrażeń ciała i stanów nagłych – kpt. mgr Kamil Biały (CS PSP).

Konferencja kierowana była do funkcjonariuszy PSP, strażaków OSP biorących czynny udział w działaniach ratowniczych oraz wszystkich osób zainteresowanych podaną tematyką. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 80 osób.

Zdjęcia z konferencji znajdą państwo na stronie: https://cspsp.pl/index.php/pl/9-najnowsze-artykuly/1458-konferencja-bezpieczenstwo-strazakow-w-erze-zielonej-energii-instalacje-fotowoltaiczne-i-pojazdy-elektryczne-2

Projekt i wykonanie