KWARTALNIK OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


Pragniemy Państwa poinformować, że wszelkie informacje dot. kwartalnika znajdują się na stronie
:
www.ochronaprzeciwpozarowa.pl

Poniżej zamieszczamy jedynie ogólne informacje.

„Ochrona Przeciwpożarowa” – czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa uzupełnia lukę tematyczną na rynku wydawnictw dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Podejmuje przede wszystkim problematykę prewencyjną, a zamieszczane publikacje przeznaczone są dla firm i osób związanych z ochroną przeciwpożarową. Główne działy czasopisma:

·  ochrona przeciwpożarowa w budownictwie,

·  zapobieganie pożarom i awariom,

·  techniczne środki ochrony przeciwpożarowej,

·  informacja naukowo-techniczna,

·  działania ratownicze,

·  ochrona przeciwpożarowa za granicą,

·  ekspert odpowiada,

·  witryna czytelników.

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

WYDAWCA:
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

Redakcja

redaktor naczelny Andrzej Król
tel. kom. 513 096 949

sekretarz redakcji Dorota Krawczak
tel. kom. 660 44 55 50

redakcja@ochronaprzeciwpozarowa.pl

Sprzedaż, prenumerata

Izba Rzeczoznawców SITP
Delegatura Poznań

ul. Norwida 14
60-867 Poznań

tel. (61) 847 92 64/65, faks (61) 842 75 66
tel. kom. 513 096 949

ochronaprzeciwpozarowa@interia.pl

NIP: 526-000-10-74

Santander Bank Polska SA VI O. Poznań 59 1090 1362 0000 0001 0120 1354

Projekt i wykonanie