Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski

PLAN ZAMIERZEŃ MERYTORYCZNYCH I INTEGRACYJNYCH na 2023 rok

LP.RODZAJ IMPREZYORGANIZATORZASIĘGMIEJSCE I TERMIN
1.Zimowy festyn rodzinnySITP Oddział Śląskiregionalny Ośrodek Sportu i Rekreacji „SKAŁKA” w Świętochłowicach styczeń/luty
2.Konferencja naukowo-techniczna dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowychSITP Oddział Śląski
Komenda Wojewódzka PSP Katowice
Koło przy KW PSP
międzynarodowyZakopane
marzec
3.Spotkanie merytoryczne – zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiekcie przemysłowym na terenie powiatu tyskiegoSITP Oddział Śląski
Koło Śląsk Centrum
regionalnykwiecień
4.Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle i energetyceSITP Oddział Śląski
Koło Bytom
regionalnykwiecień
5.XXXIV Karczma PiwnaSITP Oddział Śląskiregionalnyczerwiec
6. Turniej sportowy SITP Oddział Śląski regionalny czerwiec
7.Konferencja „Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe
w obiektach przemysłowych, na przykładzie rozbudowywanej Elektrowni Opole”
SITP Oddział Śląski
Koło Opole
krajowy/międzynarodowy Opole
wrzesień/październik
8.Warsztaty – Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków „Zieleniec 2023” SITP Oddział Śląski
Koło Legnica
krajowyZieleniec 
29.09-1.10
9.Turniej Kręglarski o Puchar Prezesa SITPSITP Oddział Śląskiregionalny listopad
10.Bal andrzejkowySITP Oddział Śląskiregionalnylistopad
11.Spotkanie opłatkowe z Członkami Wspierającymi i Przewodniczącymi KółSITP Oddział Śląskiregionalnygrudzień
12.Wspieranie organizacyjne statutowej działalności Kół SITP
w zakresie naukowo-technicznym
SITP Oddział Śląskiregionalnywedług potrzeb
Projekt i wykonanie