Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski

PLAN ZAMIERZEŃ MERYTORYCZNYCH I INTEGRACYJNYCH na 2022 rok

LP.RODZAJ IMPREZYORGANIZATORZASIĘGMIEJSCE I TERMIN
1.Zimowy festyn rodzinnySITP Oddział Śląskiregionalny Ośrodek Sportu i Rekreacji „SKAŁKA” w Świętochłowicach styczeń/luty
2.Konferencja naukowo-techniczna dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowychSITP Oddział Śląski
Komenda Wojewódzka PSP Katowice
Koło przy KW PSP
międzynarodowyZakopane
marzec
3.Spotkanie merytoryczne – zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiekcie przemysłowym na terenie powiatu tyskiegoSITP Oddział Śląski
Koło Śląsk Centrum
regionalnykwiecień
4. Warsztaty
„Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne”
SITP Oddział Śląski
Koło Południe
regionalny Jastrzębie Zdrój
kwiecień
5.Rejs szlakiem mazurskich jezior SITP Oddział Śląski
Koło Bytom
regionalnyGiżycko
maj
6. XXXIII Karczma Piwna SITP Oddział Śląski
Koło Południe
regionalny Racibórz
czerwiec
7. Turniej sportowy SITP Oddział Śląski regionalny czerwiec
8. Warsztaty  „Bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych wysokich i wysokościowych”SITP Oddział Śląski
Koło Zagłębie
regionalny Będzin
czerwiec
9.Spotkanie merytoryczne – zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiekcie przemysłowym na terenie powiatu gliwickiegoSITP Oddział Śląski
Koło Śląsk Centrum
regionalny wrzesień
10.Warsztaty – historia ochrony przeciwpożarowej w księstwie pszczyńskimSITP Oddział Śląski  
Koło Pszczyna
regionalnyArchiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Pszczynie – budynek Muzeum Zamkowego
wrzesień
11.Seminarium naukowe – „Fotowoltaika – projektowanie, montaż, instalacja, najczęściej popełniane błędy”SITP Oddział Śląski
Koło Częstochowa
regionalnyCzęstochowa
październik
12.2-dniowa Konferencja „Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych, na przykładzie rozbudowywanej Elektrowni Opole”SITP Oddział Śląski
Koło Opole
krajowy
/międzynarodowy
Opole
październik
13.Turniej Kręglarski o Puchar Prezesa SITPSITP Oddział Śląskiregionalnylistopad
14.Warsztaty – Bezpieczeństwo pożarowe budynków „Zieleniec 2022”SITP Oddział Śląski
Koło Legnica
regionalnyZieleniec
listopad
15.Warsztaty  „Bezpieczeństwo pożarowe budynków dydaktycznych”SITP Oddział Śląski
Koło Zagłębie
regionalnyDąbrowa Górnicza
październik/listopad
16.Bal andrzejkowySITP Oddział Śląskiregionalnylistopad
17.Spotkanie opłatkowe z Członkami Wspierającymi i Przewodniczącymi KółSITP Oddział Śląskiregionalnygrudzień
18.Wspieranie organizacyjne statutowej działalności Kół SITP w zakresie
naukowo-technicznym
SITP Oddział Śląskiregionalnywedług potrzeb

Realizacja powyższych zamierzeń uzależniona będzie bezpośrednio od sytuacji związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Projekt i wykonanie