KONFERENCJA – SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH ELEKTROWNI OPOLE
2023-10-26

Konferencja „Bierne i czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych na przykładzie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole”

W dniach 16-17 listopada 2023 r. w auli Politechniki Opolskiej  oraz na terenie Elektrownii Opole i Laboratorium Badań Ogniowych Grupy KNAUF Zakład w Opolu odbędzie się konferencja pn. „Bierne i czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych na przykładzie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole”. Patronat honorowy konferencji objął generał brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Katowice Koło w Opolu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Politechnika Opolska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz Grupa KNAUF.

Konferencja skierowana będzie przede wszystkim do osób uczestniczących bezpośrednio w procesie projektowania, budowy oraz oddawania do użytkowania obiektów przemysłowych. Zamierzeniem naszym jest udział w konferencji przedstawicieli pionu kontrolno – rozpoznawczego komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych PSP z terenu całego kraju, projektantów, wykonawców, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz osób pracujących w administracji i nadzorze budowlanym. Konferencja skierowana będzie także do przedstawicieli świata nauki i przemysłu zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym w zakresie projektowanych, budowanych i eksploatowanych obiektów przemysłowych.

Szczegóły konferencji oraz karta zgłoszenia zostały przedstawione w załączonych poniżej dokumentach.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Projekt i wykonanie