OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2024
2024-03-26

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, w ramach popularyzowania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, zorganizowało w dniach 20-22 marca 2024 r. międzynarodową konferencję szkoleniową „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2024”.

Miejscem obrad oraz prezentacji zaproszonych firm był HOTEL BACHLEDA KASPROWY ZAKOPANE.

Przybyłych gości przywitał Prezes Zarządu SITP Oddział Śląski – kolega Artur Dela oraz Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach – st. bryg. Roman Klecha, który dokonał oficjalnego otwarcia Konferencji.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych, wiosennych spotkań organizowanych
w Zakopanem i skierowana jest w szczególności do inżynierów i techników pożarnictwa, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze, projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Celem corocznych spotkań jest doskonalenie zawodowe uczestników oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami różnych krajów. W roku bieżącym poruszano tematykę dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznych środków ochrony przeciwpożarowej. Do prelekcji zaproszono ekspertów z szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, a także specjalistów w zakresie alternatywnych źródeł energii. Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Rafał Szczypta przedstawił zagadnienia dotyczące zmian w przepisach techniczno-budowlanych oraz projektowania stref pożarowych w obiektach budowlanych, a prelegent z Włoch – prof. Luciano Borghetti przedstawił doświadczenia praktyczne z zagrożeń pożarowych baterii litowo – jonowych oraz wyniki testów pożarowych.

Omawiano także problemy ochrony przeciwpożarowej budynków w praktyce, a także zagadnienia projektowania i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, między innymi w aspekcie ich praktycznego zastosowania na przykładzie pożaru w tunelu drogowym w Lalikach.

W konferencji brało udział liczne grono uczestników oraz szereg wystawców.
Merytoryczne zagadnienia seminarium zostały podzielone na IV sesje. Każda sesja tematyczna zakończona była merytoryczną dyskusją i wymianą doświadczeń pomiędzy specjalistami różnych dziedzin. Tematyka Konferencji wzbudziła wiele ciekawych pomysłów oraz sugestii, co daje nadzieję na dalszy rozwój i konieczność zorganizowania kolejnego seminarium i wspólnego spotkania najpóźniej za rok.

Materiały z konferencji do pobrania ze strony: https://sitp.katowice.pl/zakopane-2024/

Projekt i wykonanie