40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

Szanowni Państwo

W dniu 6 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Katowice - Koło Śląsk Centrum w Rudzie Śląskiej, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a także Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach zorganizowało trzecią konferencję szkoleniową:

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA  W KOPALNIACH  WĘGLA  KAMIENNEGO

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali:

- Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach,

- Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej budynku „ADRIA” w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 1.

Celem trzeciej konferencji, było przekazanie specjalistycznej wiedzy strażaków i ludzi nauki chcących podzielić się swoim doświadczeniem dla poprawy bezpieczeństwa w kopalniach.

Podstawowym założeniem było omówienie zagrożeń pożarowo – wybuchowych i ich skutków podczas eksploatacji butli z gazami palnymi. Kontynuując  tematykę poprzedniej konferencji rozszerzone zostały zagadnienia dotyczące nieprawidłowości występujących podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz wymagania dla dróg pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Uzupełnieniem poruszanej tematyki było przedstawienie zasad związanych z transportem węgla kamiennego.