Międzynarodowe Seminarium dla Rzeczoznawców
2011-01-29

W dniach od 17 do 20 marca bieżącego roku w Zakopanem odbyło się kolejne międzynarodowe Seminarium dla rzeczoznawców „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2011”. Miejscem obrad, po raz kolejny, była sala im. J. Piłsudskiego w uroczym i gościnnym Hotelu BELVEDERE. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i tradycyjnie bardzo wysoką frekwencją.

Program podzielony został na trzy zasadnicze sesje tematyczne, w trakcie których omawiano następującą problematykę:

– wybrane problemy dotyczące określania parametrów wyjściowych wpływających na bezpieczeństwo ludzi podczas ewakuacji,

– wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu obiektów budowlanych;

– ochrona przeciwpożarowa garaży;

Ponadto przewidziano czas na panel dyskusyjny w trakcie którego omawiano problemy interpretacyjne dotyczące niektórych wymagań bezpieczeństwa pożarowego zawartych w polskich przepisach. 

Wysoki poziom merytoryczny zapewnili wykładowcy z Polski oraz specjaliści z Singapuru, Belgii oraz Rosji.

Po otwarciu Seminarium przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Marka Rączkę oraz Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Katowicach Mariusza Karolczyka pierwszą sesję tematyczną rozpoczął dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W swym wystąpieniu omówił tematykę projektowania warunków ewakuacji na wypadek pożaru z pomieszczeń o różnych funkcjach, przeznaczonych do przebywania ludzi.

Następnie, HENG Chai Liang z Departamentu Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony w Ministerstwie Obrony Cywilnej Singapuru kontynuował sesję przedstawiając system prawny regulujący wymagania bezpieczeństwa pożarowego w Singapurze.

Tę część zakończyły pytania kierowane do prelegentów oraz dyskusja na poruszane w niej tematy.

Po krótkiej przerwie kawowej, wystąpił Andrzej Borowy z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie – który przedstawił stopień zaawansowania prac normalizacyjnych dotyczących zakresu zastosowania wyników badań ogniowych.

Jako ostatni w tej sesji głos zabrał dr Dmitry Samoshin reprezentujący Akademię Straż Pożarnych w Rosji.  Przedstawił ciekawe wnioski z ostatnich badań w zakresie ewakuacji populacji wrażliwych tzn. osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci.

Następnie przewidziano możliwość zadawania pytań prelegentom. Czas ten wypełniła ożywiona dyskusja na poruszane tematy.

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania i wątpliwości rozpoczęła się sesja II.

Rozpoczął ją referat Jerzego Ciszewskiego: „Nowy standard SITP – Instalacje sygnalizacji pożarowej – Wytyczne projektowania”

Kontynuując II sesję pt. „Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu obiektów budowlanych”, referat wygłosił  Marcin Cisek ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W swym wystąpieniu przybliżył jaki wpływ mają wyniki analizy warunków ewakuacji ludzi przeprowadzonej z wykorzystaniem symulacji komputerowych w obiektach użyteczności publicznej na projekt architektoniczny.

W kolejnej przerwie uczestnicy seminarium mieli okazję zaczerpnąć coś dla ciała i poznać możliwości kulinarne Hotelu BELVEDERE.

Kontynuacją merytorycznej części seminarium była dalsza część wykładów dot. tematyki sesji II.

 Podjęty został temat poświęcony omówieniu podstawowych błędów popełnianych w czasie wykonywania analiz skuteczności systemów oddymiania z wykorzystaniem symulacji CFD oraz jako kolejny temat ewakuacja ludzi niepełnosprawnych.

Był to ostatni referat pierwszego dnia, po którym rozwinęła się dyskusja i szereg kolejnych pytań zadawanych prelegentom.

Tym, którzy nie uzyskali satysfakcjonującej odpowiedzi mogli rozwinąć dyskusję podczas kolacji regionalnej w „Sałasie Holnym”.

 Kolejny dzień seminarium rozpoczęliśmy panelem dyskusyjnym, który był nowością ale jak się okazało bardzo cennym i trafionym pomysłem. 

Pierwszy sobotni wykład rozpoczynający sesję III przedstawił HENG Chai Liang z Singapuru. W swym wystąpieniu mówił o projektowaniu systemów wentylacji strumieniowej w garażach w oparciu o przepisy singapurskie.

Przed przerwą na lunch uczestnicy seminarium mogli wysłuchać Jean Claude De Smedta – przewodniczącego podkomitetu CEN do spraw opracowania normy dot. oddymiania garaży w Belgii, który mówił o bezpieczeństwie pożarowymi systemie oddymiania w wielofunkcyjnym obiekcie obejmującym garaż o dużej powierzchni.

Po przerwie, kontynuacją powyższej tematyki były wystąpienie Piotra Smardza z SITP Oddział Wrocław oraz przedstawicieli Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Przedstawili zagadnienia dot. analizy uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży oraz porównanie stosowanych systemów a ponadto referat zamykający ostatnią sesję dot. innowacyjnych metody projektowania stalowych garaży otwartych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Na zakończenie Seminarium uczestnicy zadawali jeszcze wiele pytań prelegentom. Wszyscy wykładowcy dzielili się chętnie swoją wiedzą i udzielali wyczerpujących odpowiedzi.  Tematyka seminarium, wzbudziła wiele ciekawych pomysłów oraz sugestii, co daje nadzieję na dalszy rozwój i konieczność zorganizowania kolejnego seminarium i wspólnego spotkania najpóźniej za rok.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zaczerpnąć świeżego powietrza biorąc udział w kuligu w malowniczej scenerii Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz dokończyć dyskusje na nurtujące ich zagadnienia w trakcie kolacji w Pensjonacie „Pod Giewontem”Projekt i wykonanie