40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

Kontakt
Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Pożarnictwa


40-955 Katowice,
ul. Podgórna 4
tel: +48 32 621 56 10
sitp@sitp.katowice.pl