WEŹ UDZIAŁ W TWORZENIU PROGRAMU NASZEGO SEMINARIUM
2015-11-06

WEŹ UDZIAŁ
W TWORZENIU PROGRAMU NASZEGO SEMINARIUM !!!

Nawiązując do wieloletniej już tradycji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach, w dniach od 10 do 13 marca przyszłego roku, po raz kolejny  organizuje międzynarodowe Seminarium dla rzeczoznawców „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2016”.

Tym razem pragniemy Państwu zaproponować możliwość wzięcia czynnego udziału w tworzeniu programu naszego Seminarium. Stąd też oczekujemy na propozycje ciekawych tematów wystąpień z zakresu szerokorozumianej ochrony przeciwpożarowej z jednoczesnym wskazaniem prelegenta. Prosimy o krótkie streszczenie tematu oraz syntetyczne uzasadnienie chęci jego wygłoszenia.

Propozycje proszę nadsyłać w terminie do 18 stycznia 2016 r. na adres mailowy smajcher@katowice.kwpsp.gov.pl.  Zarząd zastrzega sobie prawo wyboru tematów, które zostaną wygłoszone w trakcie Seminarium.

Zachęcamy do aktywnego tworzenia programu!!!

Projekt i wykonanie