„SREBRNE SEMINARIUM POD GIEWONTEM” – Zakopane 2023″
2023-03-06

W związku z upływem 25 lat od pierwszego, organizowanego następnie w kolejnych latach cyklicznie przez katowicki Oddział SITP, zakopiańskiego seminarium dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych organizatorzy pierwszych spotkań: kol. Marian Skaźnik, Adam Biczycki i Ryszard Siata, wystąpili z inicjatywą zorganizowania „Srebrnego Seminarium” o charakterze wspomnieniowym. Zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu skierowano do około 100 osób uczestniczących w pierwszych seminariach w latach 1998-2003, kiedy to cały program merytoryczny był realizowany tylko w jednym obiekcie – w „PENSJONACIE „POD GIEWONTEM” w Zakopanem. Blisko 70 osób odpowiedziało pozytywnie i wzięło udział w „Srebrnym Seminarium”. Oprócz dużej grupy rzeczoznawców, zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniu przyjęli liczni przedstawiciele firm, które od pierwszych seminariów wzbogacały ich program. W szczególności reprezentowane były takie firmy, jak: Polon-Alfa S. A., Mercor S. A., Noma2 Sp. z o. o., Gras, Promat TOP Sp. z o. o.

Jednocześnie zaproszenia do wzięcia udziału w tym wydarzeniu przyjęli między innymi: prezes SITP Krzysztof Dąbrowski, były prezes SITP Bronisław Skaźnik, byli prezesi Śląskiego Oddziału SITP Józef Szczotka i Mariusz Karolczyk, obecny prezes Artur Dela, a także były komendant wojewódzki PSP w Katowicach gen. Janusz Skulich i były wieloletni dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KGPSP kol. Dariusz Ratajczak.

Spotkanie rozpoczęło się 14 marca br. uroczystą kolacją „rozpoznawczą”, którą tradycyjnie uświetnił znany już wieloletnim uczestnikom naszych zakopiańskich seminariów zespół góralski JONTKI z Żywca. Kapela spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Kolejny dzień, tj. 15 marca, miał już charakter bardziej formalny i seminaryjny. Uczestników spotkania powitał ówczesny prezes Oddziału SITP kol. Marian Skaźnik. Po przedstawieniu celu i programu uczczono minutą ciszy pamięć tych kolegów, którzy odeszli w ciągu ostatnich 25 lat, a wcześniej brali udział w naszych seminariach. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, odnosząc się bardzo pozytywnie do idei spotkania, nie szczędząc przy tym ciepłych słów pod adresem organizatorów.

W pierwszej sesji w części merytorycznej kol. Marian Skaźnik przypomniał genezę spotkań w „PENSJONACIE POD GIEWONTEM”, a także przybliżył działania, jakie podejmowano wówczas w celu pozyskania najlepszych prelegentów z KGPSP, CNBOP, ITB, SGSP, jak również prelegentów z zagranicy. Przedstawił także przyczyny, dla których kameralne spotkania „POD GIEWONTEM” w późniejszych latach, z uwagi na zwiększającą się frekwencję, musiały być przenoszone do coraz większych sal audytoryjnych – w Ośrodku Wojskowym „GRONIK”, do hotelu „BELVEDERE”, a od kilku lat do hotelu „KASPROWY MERCURE”. Jako jeden z największych sukcesów inicjatywy sprzed 25 lat kol. Marian uznał międzynarodowy charakter tych spotkań, które są dzisiaj zaliczane do najważniejszych imprez merytorycznych Stowarzyszenia, corocznie z udziałem ok. 300 osób. Jednocześnie bardzo wysoko ocenił rolę zakopiańskich seminariów w integracji całego, szeroko rozumianego środowiska rzeczoznawców i firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej, co znalazło potwierdzenie w materiale filmowym profesjonalnie przygotowanym przez kol. Adama Biczyckiego i Norberta Bartkowiaka. Na zakończenie swojego wystąpienia oddzielne słowa podziękowania kol. Marian skierował pod adresem gospodarza obiektu kol. Zbigniewa Wnuka za pomoc logistyczną w organizacji spotkania.

Drugą sesję rozpoczęła kol. Dorota Brzezińska, ówczesny członek katowickiego Oddziału SITP, która podsumowała wpływ „zakopiańskich seminariów” na wdrażanie w polskich przepisach metod inżynierskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kolejny prelegent – kol. Marek Podgórski – dokonał krytycznej oceny zmian wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w sposobie ich egzekwowaniu w ostatnim ćwierćwieczu.

Po tych wystąpieniach miała miejsce gorąca dyskusja, w której głos zabrali m. in. Dariusz Ratajczak, Bronisław Skaźnik, Janusz Skulich, Krzysztof Krempeć, Józef Seweryn.

Dyskusja była kontynuowana zarówno po przerwie obiadowej, jak i w dalszej części spotkania, a nawet podczas pożegnalnego śniadania w dniu 16 marca br.

Podsumowując efekty przedmiotowego spotkania można skromnie uznać, że osiągnięto zakładane cele. Najbardziej wymowne były jednak bardzo liczne podziękowania i słowa uznania kierowane przez uczestników pod adresem organizatorów, a także prawie jednomyślny wniosek, aby tego typu spotkania były także kontynuowane w przyszłości.

W imieniu organizatorów „Srebrnego Seminarium”, jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, a jednocześnie życzymy, aby wyłonił się zespół organizacyjny kolejnego okolicznościowego seminarium w Zakopanem.

Projekt i wykonanie