PRZEDŁUŻENIE KADENCJI SITP
2015-01-13

Pragnę poinformować, że w związku z inicjatywą Zarządu Głównego SITP o ujednoliceniu terminów najbliższych wyborów, Zarząd SITP Oddział Katowice podjął decyzję o przeprowadzeniu odpowiedniego głosowania w tej sprawie, przez delegatów z poszczególnych kół. Wobec tego wysłano do wszystkich 48 delegatów stosowną korespondencję, w której zadano dwa pytania: pierwsze czy zgadzają się na przeprowadzenie głosowania w trybie jawnym oraz czy wyrażają zgodę na przedłużenie kadencji do 2016 roku.

W  odpowiedzi otrzymano 40 kart do głosowania:

– oddano 38 głosów na „TAK” na obydwa zadane pytania,

– jeden głos na „NIE” o przeprowadzenie głosowania w trybie jawnym,

– jeden głos uznano za nieważny z powodu nie zaznaczenia żadnej z odpowiedzi na pytanie o przeprowadzenie głosowania w trybie jawnym.

W związku z tym, iż 80% delegatów udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi, przedłużono kadencję do 2016 roku.

W posiadaniu Zarządu są odpowiednie dokumenty, potwierdzające uchwalenie przedłużenia kadencji – protokół z głosowania Delegatów na zebranie delegatów kół SITP Oddział w Katowicach wraz z kartami do głosowania.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

(-)

Mariusz Karolczyk

Projekt i wykonanie