PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM
2013-10-02

          W dniach 26 – 27 września 2013 roku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Zarząd Oddziału w Katowicach zorganizowała Warsztaty szkoleniowe PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM. 

            Warsztaty skierowane były głównie do przedstawicieli zakładów zwiększonego i dużego ryzyka z terenu woj. śląskiego. Tematyka warsztatów poświęcona była problemom bezpieczeństwa w zakładach stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową, nadchodzącym zmianom w przepisach Prawa ochrony środowiska w związku z ukazaniem się Dyrektywy Seveso III oraz bieżącym problemom związanym z egzekwo-waniem przepisów przez organa PSP i WIOŚ. 

                Referaty wygłaszane były przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Projekt i wykonanie