OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2023
2023-03-05

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski
organizuje w dniach od 12 do 14 marca 2023 r. w Zakopanem kolejną międzynarodową konferencję szkoleniową
„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2023”


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach zorganizowało w dniach 12-14 marca 2023 r. międzynarodową konferencję szkoleniową „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2023”
Przybyłych uczestników przywitał Prezes Zarządu Oddziału SITP Śląski – Artur Dela oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – nadbryg. Jacek Kleszczewski, który dokonał oficjalnego otwarcia Konferencji.
Patronat nad Konferencją objął Wojewoda Śląski.
Miejscem wykładów oraz prezentacji zaproszonych firm był HOTEL MERCURE KASPROWY ZAKOPANE.
Konferencja była kontynuacją cyklicznych, wiosennych spotkań organizowanych w Zakopanem i adresowana jest przede wszystkim do projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm zainteresowanych tą problematyką.
Do prelekcji zaproszono ekspertów z szeroko pojętej dziedziny ochrony przeciwpożarowej w tym zajmujących się alternatywnymi źródłami energii. Reprezentanci Republiki czeskiej  przedstawili wymagania przepisów przeciwpożarowych i techniczno – budowlanych na terenie Republiki Czeskiej.

Prelegent z Królestwa Belgii przedstawił doświadczenia praktyczne z akcji gaśniczych pożarów baterii samochodów elektrycznych.  
W konferencji uczestniczyło prawie 300 osób oraz 21 wystawców.
Merytoryczne zagadnienia seminarium zostały podzielone na IV sesje. Każda sesja tematyczna zakończona była ciekawą dyskusją, w trakcie której uczestnicy mogli odnieść się do tematów przygotowanych przez zaproszonych prelegentów.
Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnej edycji zaplanowanej na rok 2024.

Link do materiałów z konferencji http://sitp.katowice.pl/zakopane2023/

Projekt i wykonanie