OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2018
2018-01-17

 „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2018” to tytuł międzynarodowego seminarium szkoleniowego dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych osób zainteresowanych problematyką ochrony przeciwpożarowej, w którym wzięło udział wielu specjalistów z całego kraju, a także przedstawiciele tej tematyki zza granicy.      

W dniach od 22 do 25 marca 2018 roku zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach, pod patronatem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej międzynarodowe seminarium szkoleniowe. Tradycyjnie miejscem obrad było Zakopane.      

Seminarium rozpoczęło się o godz. 9:30 powitaniem Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Katowice st. bryg. Mariusza Karolczyka. Następnie Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kleszczewski, jako jeden z honorowych gości seminarium, przywitał wszystkich uczestników, a następnie uroczyście otworzył seminarium.      

Seminarium szkoleniowe „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2018” jest spotkaniem cyklicznym, organizowanym na bardzo szeroką skalę, mającą zasięg międzynarodowy. Początkowo było skierowane tylko do rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jednakże aktualnie ma charakter otwarty, omawiane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej są dostępne i służą wszystkim funkcjonariuszom pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP. W tegorocznym seminarium wzięło w nim udział ponad 300 uczestników, m.in.: funkcjonariusze Komendy Głównej PSP, prelegenci ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, strażacy oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z całego kraju, przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej, projektanci, przedstawiciele firm z branży ochrony przeciwpożarowej, a także reprezentanci działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Włoch oraz Anglii.    

Podczas trwania seminarium szkoleniowego uwaga została poświęcona tematom dotyczącym szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, gdyż celem spotkania jest doskonalenie zawodowe uczestników oraz popularyzowanie zasad wiedzy technicznej. Na tegorocznym seminarium poruszono tematykę dotyczącą m.in.:   

  • stosowania metod inżynierii pożarowej w praktyce,
  • technicznych środków ochrony przeciwpożarowej,
  • zagranicznych rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej.  

Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP, mł. bryg. Ernest Ziębaczewski, który był nie tylko uczestnikiem seminarium ale również prelegentem, mówił na temat znowelizowanego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazywał kierunki interpretacyjne niektórych zapisów. Ponadto poruszył temat ewolucji ustawy Prawo budowlane w kontekście ochrony przeciwpożarowej.      

Na prezentowanych wykładach nie zabrakło także informacji dotyczących innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej stosowanych w Anglii oraz we Włoszech. Cieszący się dużym zainteresowaniem był wykład Pana Janusza Januszewskiego z Wielkiej Brytanii, który omawiał najtragiczniejszy w swoich skutkach pożar wieżowca Grenfell Tower w Londynie.     

Z roku na rok międzynarodowe seminarium szkoleniowe  „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2018” cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno z powodu wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych tematów jak również możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń. Każdy z uczestników seminarium otrzymał dostęp do wersji elektronicznej wszystkich wykładów omówionych przez każdego z prelegentów. 

Projekt i wykonanie