OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2017
2017-03-10

W dniach od 23 do 26 marca 2017 r. odbyło się kolejne międzynarodowe Seminarium dla rzeczoznawców „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2017”.

Niezależnie od organizatorów, kultywując tradycję sprzed lat, obrady odbyły się w sali im. J. Piłsudskiego Hotelu BELVEDERE.

 Wysoki poziom merytoryczny Seminarium zapewnili prelegenci z Polski, Wielkiej Brytanii oraz USA, specjaliści w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego  oraz osobistości świata nauki.

Patronat nad Seminarium objęła Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach. Przybyłych uczestników przywitał Prezes Zarządu Oddziału SITP w Katowicach – Mariusz Karolczyk.

Oficjalnego otwarcia Seminarium dokonał Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – mł. bryg. Jacek Kleszczewski.

W pierwszej części Seminarium poruszone zostały kwestie strategii pożarowych, jakie stosowane są w Wielkiej Brytanii i możliwości wykorzystania ich w naszym kraju.

Przed przerwą kawową przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. omówił inżynierskie podejście w ubezpieczaniu obiektów oraz tematykę ubezpieczenia rzeczoznawców.

Drugą sesją tematyczną wypełnili zaproszeni prelegenci z zagranicy, którzy w swych wystąpieniach omówili problematykę symulacji FSD, nowe wytyczne dot. instalacji tryskaczowych w ramach standardów FM Global oraz najnowsze rozwiązania wentylacji w tunelach.

Po przerwie na lunch, jako kolejny wykład merytoryczny zaprezentowany został temat wentylacji pożarowej w tunelu drogowym Laliki przygotowany przez wykładowcę Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W trakcie kolejnego wystąpienia mogliśmy zapoznać się z praktycznymi wskazówkami dla projektantów oraz rzeczoznawców w dziedzinie oceny zagrożenia wybuchem przedstawionymi przez wykładowcę Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Całość zakończyła dyskusja na poruszane w tym dniu tematy.

Dopełnieniem pierwszego dnia Seminarium była kolacja regionalna w restauracji „Kraina Smaku”, gdzie w części artystycznej mieliśmy okazję zrelaksować się przy występie Roberta Korólczyka z Kabaretu Młodych Panów.

Wykłady przygotowane na kolejny dzień Seminarium w zdecydowanej większości były poświęcone omówieniu tematyki wentylacji i oddymiania klatek schodowych widzianej z punktu widzenia przepisów naszego kraju jak również za granicą. Wszystko widziane przez pryzmat założeń teoretycznych, badań naukowych oraz doświadczeń praktycznych.

 Na zakończenie wszystkich sesji tematycznych rozpoczęła się, ciekawa i konstruktywna dyskusja, w trakcie której uczestnicy mogli odnieść się do tematów przygotowanych przez zaproszonych prelegentów.

Ta część – jak zwykle zbyt krótka – zakończyła merytoryczną część seminarium.

 Istotnym novum tegorocznego Seminarium, było zorganizowanie niezależnie i równolegle do części czysto merytorycznej panelu, który prowadzili przedstawiciele firm uczestniczących w Seminarium. Prezentacje te odbywały się w specjalnie do tego celu zorganizowanej sali. Dobrze przygotowane i ciekawie poprowadzone referaty dotyczące najnowszych rozwiązań przygotowanych przez wystawców również znalazły swoje niemałe audytorium.

Poniżej znajduje się link do referatów prelegwntów, które można pobrać po podaniu loginu i hasła przedstawionemu Państwu na konferencji.


>> Aby pobrać referaty prelegentów kliknij TUTAJ <<

Projekt i wykonanie