OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2015
2015-04-01

W dniach od 19 do 22 marca 2015 r. odbyło się kolejne międzynarodowe Seminarium dla rzeczoznawców „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2015”.

Kultywując dotychczasową tradycję, obrady odbyły się w sali im. J. Piłsudskiego Hotelu BELVEDERE.

Program podzielony został na trzy zasadnicze sesje tematyczne, w trakcie których omawiano następującą problematykę:

– ochrona przeciwpożarowa – problemy prawne,

– inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w praktyce,

– techniczne środki ochrony przeciwpożarowej.

Wysoki poziom merytoryczny zapewnili prelegenci z Polski, Szwecji specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego  oraz budownictwa.

Seminarium otwarte zostało przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg.
Gustawa Mikołajczyka. Przybyłych uczestników przywitał Prezes Zarządu Oddziału SITP w Katowicach Mariusz Karolczyk.

Po oficjalnym otwarciu Konferencji Prezes Zarządu Głównego SITP Bronisław Skaźnik przedstawił plany i kierunki działań Stowarzyszenia w roku 2015.

Pierwszą sesję tematyczną rozpoczął Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP w Warszawie – Paweł Janik a następnie głos zabrał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach Jan Spychała.

W tej części Seminarium panowie omówili interpretację nowych przepisów i procedur w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz zwrócili uwagę na rolę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie inwestycyjnym m.in. w świetle uzgodnionego w grudniu ubiegłego roku przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stanowiska w sprawie procedur postępowania w związku z przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania i ewentualnymi nieprawidłowościami z tym związanymi.

Po krótkiej przerwie kawowej Sesję I kontynuował Marian Skaźnik – Członek Zarządu Oddziału SITP w Katowicach. Przedstawił on propozycję zmian oraz analizę przepisów techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych dotyczących garaży.

Następnie Piotr Tofiło ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  zaprezentował analizę porównawczą norm w zakresie grawitacyjnej wentylacji pożarowej.

W dalszej części Seminarium Małgorzata Sawczuk z Oddziału Stołecznego SITP przedstawiła studium przypadku na temat zabezpieczenia instalacją tryskaczową budynku magazynowego przeznaczonego na wynajem.

Po przerwie na lunch głos zabrał Dariusz Ratajczak – Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa” podsumowując 13 lat jakie minęły od wydania pierwszego numeru aż po dziś dzień i jubileuszowy 50 numer cieszącego się dużym zainteresowaniem tego stojącego ciągle na wysokim poziomie branżowego źródła informacji i refleksji.

 W drugiej sesji tematycznej uczestnicy Seminarium mieli okazję wysłuchać wykładów przygotowanych przez gości ze Szwecji Daniela Rosberg i Enrico Ronchini.  Nasi eksperci przedstawili jak przebiega proces wdrażania szwedzkich wytycznych dotyczących zasad stosowania modeli CFD w analizie dostępnego czasu ewakuacji ASET. Ponadto omówili protokół weryfikacji i walidacji modeli ewakuacji. W przedstawionych referatach podzielili się bogatym doświadczeniem zdobytym zarówno w Szwecji jak również na arenie międzynarodowej.

Pierwsze dwie sesje zakończone zostały dyskusją, po której uczestnicy mogli przez krótką chwilę zebrać siły potrzebne do udziału w kolacji regionalnej.

Czas przed kolacją spędziliśmy z niezwykłą „Niespodzianką Wieczoru” samym MARCINEM DAŃCEM. Trzeb tu dodać, że ten fantastyczny występ i świetna zabawa odbyła się dzięki staraniom naszego sponsora firmie SMAY za co bardzo, bardzo dziękujemy !

Kolejny dzień Seminarium to kontynuacja Sesji II, którą rozpoczął Jerzy Bronowicz  z OCUP Poznań, przybliżając uczestnikom tematykę  „Co nowego w certyfikacji usług przeciwpożarowych”

W dalszej części Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej próbował konfrontować sposoby mocowania okładzin elewacyjnych i bezpieczeństwo pożarowe.

W kolejnym wystąpieniu uczestnicy Seminarium wysłuchali tematu szacowania czasu ewakuacji ludzi w oparciu o standard nowozelandzki i brytyjski na przykładzie studium przypadku przygotowanym przez pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a przedstawionym przez Krzysztofa Łąckiego.

Kolejny referat przedstawił Piotr Tofiło z SGSP w Warszawie, w którym odniósł się do problemu wymaganych odległości między budynkami – wspomagając się przy tym obliczeniami inżynierskimi.

W wykładzie zamykającym tą sesję  Piotr Tofiło przedstawił plany Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego na rok 2015.

Sesję III – Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej – otworzył referat „Projektowanie, ocena i odbiór wentylacji pożarowej garaży” przygotowany przez pracowników Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Grzegorza Krajewskiego i Wojciecha Węgrzyńskiego. Omówili oni treści zawarte w nowej instrukcji ITB, która ukazała się na rynku. Referat wywołał jedną z bardziej burzliwych dyskusji tegorocznego Seminarium.

Zmiany w wytycznych VdS CEA 4001 dotyczących instalacji tryskaczowych omówił Tomasz Afeltowicz – Szultz z VdS Schadenverhutnung GmbH.

Kolejnym tematem przedstawionym w trakcie Seminarium było omówienie problemów i rozwiązań zgodnych z Dyrektywą UE 305/2011 dotyczących DSO w specyficznych i trudnych obiektach. Powyższą problematykę przygotował członek Stowarzyszenia Bellsonic Bogdan Leszko.

Następnie głos zabrał Tomasz Popielarczyk z Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, który przedstawił wytyczne dla rzeczoznawców i projektantów w zakresie wymagań dla zasilania urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

Ostatnim tematem tej sesji były badania zmian ciśnienia w szybie windowym w budynku wysokim. Kwestię tą omówił Paweł Szałajski z Politechniki Wrocławskiej.

Po zakończeniu wszystkich sesji tematycznych rozpoczęła się burzliwa, ciekawa i konstruktywna dyskusja, w trakcie której uczestnicy mogli odnieść się do prelegentów w zakresie poruszanych tematów. Ta część – jak zwykle zbyt krótka – zakończyła merytoryczną część seminarium.

Wieczorem, na zakończenie, w uroczej górskiej scenerii, uczestnicy seminarium mieli okazję zaczerpnąć rześkiego  powietrza w trakcie kuligu, który przemierzał przez Tatrzański Park Narodowy. Dźwięki góralskiej muzyki, ciepło góralskiej watry oraz przysmaki regionalnej kuchni sprzyjały kontynuowaniu dyskusji. Projekt i wykonanie