OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2014
2014-02-06

             Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zorganizowało w dniach od 20 do 23 marca 2014 r. w Zakopanem kolejne międzynarodowe seminarium szkoleniowe 
                 „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2014”

PROGRAM seminarium obejmował następujące zagadnienia tematyczne:
– Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
– Instalacje wentylacji oddymiającej w praktyce projektowej
– Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w praktyce
– Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej

Projekt i wykonanie