OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W PRZEMYŚLE I ENERGETYCE – WISŁA 2023
2023-06-03

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowało w dniach 19 do 20 czerwca 2023 r. w Ustroniu kolejną konferencję szkoleniową:

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle i Energetyce – Wisła 2023”

Organizatorami byli:

  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski

Konferencja przeznaczona była dla wszystkich osób zajmujących się problemami ochrony przeciwpożarowej w obszarze przemysłu i energetyki, zwłaszcza dla pracowników tych dziedzin gospodarki, jak i projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem konferencji było doskonalenie zawodowe uczestników oraz popularyzowanie zasad wiedzy technicznej.

Poniżej umieszczone są materiały z konferencji szkoleniowej:

st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta Z-ca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KGPSP, bryg. mgr inż. Karol Mojski Naczelnik Wydziału Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom KGPSP

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Krzysztof Kunecki SchrackSeconet Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Artur Kidoń LV Project Group Sp. z o.o.

mgr inż. Monika Hyjek Ekspert Stowarzyszenia NIZO

Jakub Dalek Siemens Sp. z o.o.

dr inż. Grzegorz Krajewski Instytut Techniki Budowlanej

Mateusz Chmurczyk „MERCOR” S.A.

ppłk w st. spocz. mgr inż. Julian Wiatr Redaktor Naczelny Miesięcznika Elektro-Info

Bartosz Adamczyk Małkowski-Martech S.A.

inż. Artur Block Helukabel Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Janusz Januszewski RWE Polska

Robert Zapała NEURON Sp. z o.o. Sp. k.

dr hab. inż. Dorota Brzezińska prof. Politechniki Łódzkiej

Wacław KozubalCerbex Sp. z o.o.

dr inż. Jarosław Wiater Politechnika Białostocka

mgr inż. Małgorzata Sawczuk TR INŻYNIER Małgorzata Sawczuk; SITP oddział Stołeczny

Krzysztof Marchlewski POLON-ALFA S.A.

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

bryg. mgr inż. Paweł Walaszek Z-ca Naczelnika Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom KW PSP Katowice

Projekt i wykonanie