OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W PRZEMYŚLE I ENERGETYCE – WISŁA 2023
2023-04-28

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach organizuje w dniach 19 do 20 czerwca 2023 r. w Ustroniu kolejną konferencję szkoleniową:

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle i Energetyce – Wisła 2023”

Organizatorzy:

  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski

Miejsce konferencji – HOTEL  „JASKÓŁKA”, Ustroń, ul. Zdrojowa 10 tel. +48 33 854 15 59; www.hotel-jaskolka.pl

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problemami ochrony przeciwpożarowej
w obszarze przemysłu i energetyki, zwłaszcza dla pracowników tych dziedzin gospodarki, jak i projektantów
oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem konferencji jest doskonalenie zawodowe uczestników
oraz popularyzowanie zasad wiedzy technicznej. W ramach konferencji zaplanowano przeprowadzenie punktowanego szkolenia dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na podstawie art. 11j. ust. 10 i 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 4 punkty za szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projekt i wykonanie