OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO
2011-06-28

Podsumowanie Konferencji

„Ochrona przeciwpożarowa w Kopalniach Węgla Kamiennego”

W dniu 9 czerwca 2011 odbyła się zorganizowana przez Koło Śląsk Centrum Konferencja Szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego”. Była to pierwsza konferencja szkoleniowa zorganizowana przez SITP dla  górnictwa, w szczególności dla przedstawicieli kierownictwa i dozoru podziemnych zakładów górniczych oraz służb ratownictwa górniczego.

Referaty wygłosili:

–        st. bryg. Jeremi Szczygłowski Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – „Zasady prowadzenia działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej na powierzchni kopalni”,

–        mgr inż. Roman Sus Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach – „Taktyka walki z pożarami podziemnymi w warunkach zagrożenia metanowego i wybuchu pyłu węglowego”,

–        st. kpt. Paweł Królikowski Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Katowicach – „Dostosowanie obiektów wież szybowych basztowych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z wykorzystaniem warunków zamiennych”,

–        mgr inż. Krzysztof Krótki z Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach – „Pożary na powierzchni podziemnych zakładów górniczych w bezpośrednim sąsiedztwie szybów wdechowych”,

–        Bernard Mazurek z KM PSP w Rudzie Śląskiej – „Zasady nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych w obiektach górniczych”,

–        mgr inż. Zbigniew de Lorm Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach – „Zabezpieczenia przeciwpożarowe wyrobisk podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny” ,

–        dr inż. Zbigniew Słota z Politechniki Śląskiej w Gliwicach – „Wdrożenie dwustopniowego systemu ucieczkowego w kopalni węgla kamiennego wraz z zastosowaniem mobilnych stacji do wymiany aparatów ucieczkowych”,

Podczas konferencji uczestnicy mogli również zwiedzać stoiska 15 Firm oferujących wyroby służące do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych oraz ochrony osobistej górników i ratowników górniczych.

W konferencji wzięło udział ok. 160 osób. Uwzględniając głosy uczestników podjęto wstępną decyzję o organizacji konferencji o tematyce związanej z bezpieczeństwem w górnictwie w 2011 roku. 

Projekt i wykonanie