OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO
2014-05-08

Szanowni Państwo

W dniu 5 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Katowice – Koło Śląsk Centrum w Rudzie Śląskiej, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a także Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach organizuje konferencję szkoleniową:

 OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA  W KOPALNIACH  WĘGLA  KAMIENNEGO

Patronat honorowy nad konferencją sprawują: Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Śląski, p.o. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Biznesowego „ADRIA” w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 1, w godz. 930 – 1400 (rejestracja uczestników od godz. 900).

Celem kolejnej – czwartej konferencji, na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest przekazanie wiedzy przez strażaków, ludzi nauki oraz specjalistów chcących podzielić się swoim doświadczeniem dla poprawy bezpieczeństwa w kopalniach.

Podstawowym założeniem konferencji jest omówienie zagadnień bezpieczeństwa pożarowego związanego ze składowaniem węgla na zwałach. Przedstawione zostaną sposoby zabezpieczenia transportu węgla oraz możliwości wczesnego wykrywania źródeł pożaru podczas składowania węgla.  

Kontynuując tematykę poprzednich konferencji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zagrożeń pożarowo – wybuchowych wybranych pyłów palnych oraz bezpiecznej pracy w zakładach  górniczych, w tym omówienie nowoczesnych metod leczenia oparzeń związanych z wypadkami w górnictwie.

Wystąpienia poszczególnych prelegentów zamieszczone są w programie konferencji. Przewidujemy także czas, w którym prelegenci odpowiedzą na powstałe wątpliwości i pytania.

Adresatem naszej konferencji szkoleniowej są przedstawiciele kierownictwa i dozoru podziemnych zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pionów wentylacji, górniczego, energomechanicznego oraz służb bhp.

W przerwie zapraszamy do zwiedzania prezentacji wyrobów służących do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów oraz górników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu

Koszt udziału w konferencji wynosi odpowiednio: 1 osoba – 300,00 zł + Vat = 369,00 zł; 2 osoby – 200,00 zł/osobę + Vat = 246,00 zł/osobę; 3 osoby i więcej – 170,00 zł/osobę + Vat = 209,10 zł/osobę. W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o dokonanie stosownej wpłaty w terminie do 3 czerwca 2014 roku na wskazane w Karcie Uczestnictwa konto i przesłanie czytelnie wypełnionych Kart Uczestnictwa, na adres e-mail: sitpgliwice@wp.pl  lub fax: 32 323 11 34

Dodatkowych informacji udzielają:

1.    Paweł Skwira       – 695 38 30 65

2.    Piotr Adamus       – 606 69 42 66


Zapraszamy również na stronę organizatora: 
www.sitp.zabrze.pl

Projekt i wykonanie