OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO
2012-05-28

Relacja z II Konferencji 
„Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników – Koło Śląsk Centrum w dniu 5 czerwca 2012 r. zorganizowało Konferencję Szkoleniową – „Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego”.Patronat honorowy nad konferencją objął Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Marek Rączka oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach – dr inż. Piotr Litwa.Była to druga konferencja szkoleniowa zorganizowana przez strażaków dla górników. Uczestników konferencji oraz zaproszonych gości przywitał kol. Andrzej Małysiak – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.Otwarcia konferencji dokonali: Pan Wojciech Magiera – Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Pani Grażyna Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska, st.bryg. Jeremi Szczygłowski – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz kol. Mariusz Karolczyk – Prezes Oddziału SITP w Katowicach.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli kierownictwa i dozoru podziemnych zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pionów wentylacji, górniczego, energomechanicznego oraz służb bhp.Istotnym założeniem było zapoznanie uczestników z zasadami walki z pożarami podziemnymi w warunkach zagrożenia wybuchowego oraz omówienie sposobu zabezpieczeń przeciwpożarowych wyrobisk podziemnych.Zasadniczym celem konferencji było wskazanie, jak wiele elementów ma wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo i w rezultacie może decydować o zdrowiu i życiu ludzi.

Tematy wygłoszonych referatów:
– Przepisy dotyczące zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych w obiektach na powierzchni kopalni – mł.bryg. mgr inż. Wojciech Nawara – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
– Przyczyny powstawania pożarów w czasie prac pożarowo niebezpiecznych w obiektach przemysłowych – mł.bryg. mgr inż. Andrzej Bąk – biegły sadowy z zakresu pożarnictwa – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach,
– System monitorowania ciśnienia FAMAC RSPC – doświadczenia eksploatacyjne – Tomasz Hartwig – Polskie Centrum Techniki Górniczej GRUPA FAMUR,
– Możliwości identyfikacji zagrożeń powstałych wskutek nieprzewidzianych reakcji pyłów dymnicowych w warunkach ekspozycji termicznej – dr Sławomir Maślanka – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Chemii,
– Zasysająca czujka dymu VLI (Vesda Laser Industry) firmy Xtralis dedykowana do zastosowań przemysłowych – Andrzej Obłój – Firma Xtralis,
– Działania prewencyjne na rzecz ochrony przeciwpożarowej w czasie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w kopalniach węgla kamiennego – Piotr Antonowicz – Rudpol – OPA Sp.z o.o.  Ruda Śląska,
– Pożar w górnictwie – Maciej Roch – Firma Fincon Sp.z o.o. Tychy,
– Perspektywy kształtowania się zagrożenia metanowego w eksploatowanych ścianach w polskich kopalniach węgla kamiennego –  dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
– Wybrane aspekty występowania zagrożenia pożarowego i metanowego w rejonach ścian wydobywczych – dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. w ITI EMAG – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
– Psycholog w Państwowej Straży Pożarnej – założenia systemowe – kpt. mgr Marta Różycka – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Uczestnicy mogli zwiedzać stoiska Firm prezentujące wyroby służące do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych oraz ochrony osobistej górnika. Stoiska wystawiły następujące firmy:AirPress, Famur, Faser, Fincon, Jurkpol, Promat, Rudpol OPA, Starkam, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Brzeziny, Xtralis.W konferencji wzięło udział 130 uczestników i zaproszonych gości. Miejscem konferencji była Restauracja Adria w dawnym Pałacu Ballestremów w Rudzie Śląskiej.Na zakończenie obrad prowadzący konferencję kol. Witold Grabysz zaprosił uczestników na III konferencję w 2013 r. 

Projekt i wykonanie