OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ENERGETYCE – WISŁA 2018
2018-02-25

W dniach 12 – 13 kwietnia 2018 r. już po raz kolejny mieliśmy możliwość uczestniczyć w konferencji szkoleniowej pn. „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ENERGETYCE 2018”, organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Oddział w Katowicach, Koło Bytom. Wydarzenie miało miejsce w Ustroniu i jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników – specjalistów z kraju, w tym rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożaro-wych, projektantów, strażaków realizujących czynności kontrolno – rozpoznawcze, a także przedstawi-cieli branży energetycznej. Celem spotkania było doskonalenie zawodowe uczestników, wymiana doświadczeń oraz popularyzowanie zasad wiedzy technicznej. W czasie konferencji poświęcono uwagę między innymi następującej tematyce: właściwościom pożarowym i zagrożeniom związanym ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce, wymaganiom dyrektywy SEVESO III dla obiektów energetyki, zagadnieniom związanym z analizą ryzyka pożarowego instalacji w zakładach energetycznych, zastosowaniem technicznych systemów zabezpieczeń, w tym kwestiom związanym z ochroną odgromową, zasilaniem budynków w energię elektryczną, wyposażeniem w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz inne systemy przeciwpożarowe, a także możliwościom wykorzystania narzędzi inżynierii bezpieczeństwa przy projektowaniu obiektów. 


Poniżej znajduje się link do pobrania materiałów z konferencji
Login: wisla, hasło zgodne z dostarczonymi materiałami.

http://www.sitp.katowice.pl/konferencjaenergo2018/referaty2018.zip

Projekt i wykonanie