OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ENERGETYCE – WISŁA 2014
2014-02-04

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach organizują w dniach od 24 do 25 kwietnia 2014 r. w Wiśle w hotelu POD JEDLAMI  czwartą konferencję  szkoleniową

   OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA  W  ENERGETYCE  – WISŁA  2014

W załączeniu przedkładamy komunikat o konferencji z warunkami  uczestnictwa  wraz  programem oraz  kartę uczestnictwa

O r g a n i z a t o r z y

Projekt i wykonanie