KONFERENCJA MAJOWA W KATOWICACH
2013-06-05

25 maja 2012 r. SITP – Zarząd Oddziału w Katowicach, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach, zorganizowało konferencję szkoleniową WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W TRAKCIE EKSPLOATACJI BUDYNKÓW. Miejscem spotkania tradycyjnie było audytorium w budynku Biura Centrum w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29.              Tematyka tegorocznej konferencji poświęcona była w szczególności tym elementom, które mają zdecydowany wpływ na prowadzenie bezpiecznej pod względem ochrony przeciwpożarowej eksploatacji budynków, a tym samym istotnie ograniczają możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.Referat otwierający konferencję a zarazem wykazujący wpływ zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na powstanie i rozprzestrzenianie się pożarów na podstawie przykładów przedstawił bryg. Paweł Janik, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP w Warszawie.             O tym jak bardzo znaczącą  rolę odgrywa dobra współpraca zarządcy budynku ze strażą pożarną w trakcie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przekonywał uczestników Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, st. bryg. Jeremi Szczygłowski.Zarządca obiektu posiada wiele obowiązków ale również praw podczas prowadzonych przez organy Państwowej Straży Pożarnej czynności kontrolno – rozpoznawczych. O tym co zarządca może, co powinien, a czego należy wymagać od kontrolującego przybliżył oficer Komendy Miejskiej PSP Siemianowicach Śląskich, na co dzień funkcjonariusz służby kontrolno – rozpoznawczej st. kpt. Marcin Wyrzykowski. Był to wykład kończący pierwszą część konferencji.            W przerwie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszą ofertą przedstawicieli firm zajmujących się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, prezentujących swoje wyroby na stoiskach wystawowych zlokalizowanych w hallu przed salą konferencyjną. Była to również okazja na krótkie spotkania, rozmowy kuluarowe oraz czas na lunch.            Drugą część konferencji rozpoczął inż. Adam Biśta – przedstawiciel SITP Katowice. Zwrócił on uwagę na niezwykle istotny choć często bagatelizowany aspekt – właściwe wykonanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku. Posługując się wieloma przykładami ze swego doświadczenia przedstawił najczęściej popełniane błędy w wykonawstwie przepustów i przejść instalacyjnych w przegrodach przeciwpożarowych oraz skutki niedoróbek.             Kolejny prelegent mł. bryg. Adam Somerlik z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie podjął próbę uświadomienia głównie zarządcom obiektów, że nie wystarczy wyposażyć budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe ale podstawą jest dbałość i utrzymywanie ich w odpowiednim bieżącym stanie technicznym.           Jako ostatni głos zabrał st. kpt. Piotr Krzywina z Komendy Głównej PSP w Warszawie. Swój wykład poświęcił omówieniu nowych wytycznych realizacji monitoringu pożarowego, które są efektem pracy zespołu ekspertów i zostały wdrożone do użytku w przededniu konferencji.          W powszechnej opinii uczestników, Konferencja stanowiła świetną okazję do poszerzenia praktycznego zakresu wiedzy, zapoznania się z opiniami doświadczonych autorytetów, a w ożywionej dyskusji dała możliwość bezpośredniego wyjaśnienia szeregu wątpliwości.  

Projekt i wykonanie