KOMITET TECHNICZNY CEN/TC72
2011-10-25

W dniach 20 i 21 października odbyło się w Katowicach posiedzenie plenarne Komitetu Technicznego TC72 Fire Detection and Fire Alarm Systems Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN. Termin posiedzenia przypadł na okres polskiej prezydencji w UE, dzięki temu w jego organizację zaangażował się Śląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski. Od strony organizacyjnej całe przedsięwzięcie wspierała Śląska Komenda Wojewódzka oraz Śląski Oddział SITP.

W posiedzeniu plenarnym wzięli udział przedstawiciele narodowych komitetów normalizacyjnych, przewodniczący grup roboczych opracowujący projekty nowych norm europejskich oraz instytucji współpracujących. Jest to bardzo stabilna grupa opiniotwórczych ekspertów, z których bardzo niewielu było dotychczas w Polsce.

Mamy nadzieję, że wyjechali z naszego kraju z dobrymi wrażeniami.

Projekt i wykonanie