INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
2017-05-05

W dniu 20.04.2017 r. członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Koła Południe wzięli udział w spotkaniu, które miało na celu zapoznanie się z zagrożeniami wynikającymi  z coraz częstszym występowaniem  na obiektach instalacji fotowoltaicznych.  O przybliżenie tematu poproszono firmę Ensol sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, której Wiceprezes Zarządu Adrian Pason oraz Specjalista ds. technicznych Bartosz Mikulec oraz  przedstawiciel firmy Viessmann P. Paweł Dura przedstawili podstawowe zagadnienia oraz zasady działania instalacji fotowoltaicznych. Najważniejszym aspektem konferencji było zapoznanie się z zagrożeniami  mogącymi wyniknąć w trakcie działań ratowniczo gaśniczych na obiektach wyposażonych w tego typu instalacje. Następnie członkowie stowarzyszenia udali się do zakładu Ensol , produkującego ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Po zapoznaniu się  charakterem produkcji  tego typu urządzeń  podjęto próby pokrycia pracującego ogniwa fotowoltaicznego proszkiem  gaśniczym oraz pianą w celu zaprzestania produkcji prądu. Ostatnim elementem szkolenia było zachowanie się ogniwa fotowoltaicznego w warunkach pożarowych. Dla członków SITP-u oraz pracowników zakładu praktyczna część przyniosła wiele wniosków. Ogniwo w każdych warunkach wytwarza prąd oraz podczas pożaru jest istotnym zagrożeniem, na które należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia działań.

Kliknij tutaj, żeby obejrzeć materiał filmowy.

Projekt i wykonanie