III Konferencja „Ratownictwo i Energetyka”
2021-09-27

Fotowoltaika. Magazyny energii. Wodór.

Perspektywy rozwoju i zagrożenia.

SITP ODDZIAŁ ŚLĄSK KOŁO OPOLE, KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W OPOLU,
KOMENDA MIEJSKA PSP W OPOLU, TAURON DYSTRYBUCJA I POLITECHNIKA OPOLSKA
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO OBEJRZENIA RELACJI Z TRZECIEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Z CYKLU

„RATOWNICTWO I ENERGETYKA”

PT.: FOTOWOLTAIKA, MAGAZYNY ENERGII, WODÓR”

Konferencja przeprowadzona została w dniu 13 października 2021 roku w Opolu, w Centrum Nauka-Biznes Politechniki Opolskiej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, firmy TAURON Dystrybucja S.A. Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo Hutniczej, jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów oraz wykonawców działających w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Podczas konferencji przedyskutowano perspektywy rozwoju i zagrożenia wynikające z rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także omówiono doświadczenia poszczególnych instytucji i jednostek związane z wdrażaniem i rozwojem instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz technologii związanych z magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru.

Relacja z konferencji dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/c/POUczelnia

12:20 – 32:40
Otwarcie konferencji

32:40 – 59:10
Referat wprowadzający
„Energetyka rozproszona – dynamika rozwoju samodzielność energetyczna w kontekście bezpieczeństwa energetycznego – nowy wymiar (nie)bezpieczeństwa energetycznego”
dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.

I sesja tematyczna
59:10 – 1:18:20
„Nowe wymagania i trendy w instalacjach fotowoltaicznych”
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. Politechniki Opolskiej
1:18:20 – 1:28:10
„Perspektywy rozwoju instalacji fotowoltaicznych oraz dynamika wzrostu na terenie TAURON Dystrybucja S.A. z perspektywy zmian 2019-2021”
Izabela Gajecka, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci TAURON Dystrybucja S.A.
1:28:10 – 1:48:30
„Badanie możliwości zastosowania prądownic wodnych do gaszenia pożarów PV”
mł. kpt. dr inż. Adrian Barasiński, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
1:48:30 – 2:08:30
„Doświadczenia strażaków z Republiki Czeskiej w zakresie taktyki prowadzenia działań na instalacjach PV”
kpt. ing. Jan Ondruch, HZS Ołomuniec
2:14:00 – 2:45:50
„Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych, zasady projektowania i wykonania na podstawie standardu SITP”
dr inż. Edward Skiepko, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP

II sesja tematyczna
3:17:00 – 3:40:10
„Kierunek i tempo rozwoju technologii przemysłowych i domowych magazynów energii. Różnice w technologii i zastosowaniach baterii NMC i LiFePo ze względu na bezpieczeństwo użytkowania”
Michał Bielecki, MEB TECHNICAL SP. Z O.O.
3:40:10 – 3:55:20
„Zadania i doświadczenia JST w procesie inwestycyjnym instalacji OZE”
Krzysztof Reinert, Z-ca Burmistrza Gogolina
3:55:20 – 4:23:00
„Zielona wyspa energetyczna. Zrównoważona gospodarka OZE na przykładzie kompleksu pałacowego w Kamieniu Śląskim”
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Przewodniczący Rady Nadzorczej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim
4:23:00 – 4:46:10
„Analiza zdarzeń związanych z pożarami instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii”
st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski, Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
4:46:10 – 5:00:40
„Kierunki i perspektywy rozwoju produkcji akumulatorów”
Łukasz Wicher, UMICORE NYSA

III sesja tematyczna
5:00:40 – 5:22:50
„Wodór a przyszłość energetyki”
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
5:22:50 – 5:45:10
„Bezpieczeństwo przy przewozie oraz przesyle wodoru”
Martin Janda, Air Products
5:45:10 – 6:07:20
„Napęd wodorowy – Ogień czy prąd?”
dr inż. Ireneusz Hetmańczyk, Politechnika Opolska
6:07:20 – 6:22:00
„Realne zagrożenie wybuchem związane z magazynowaniem energii – wybuchy transformatorów a zachowanie ciągłości procesu”
Michael Jobczyk, CORONA Sp. z o.o
6:22:00 – 6:33:00
Podsumowanie konferencji

Projekt i wykonanie