Informujemy, iż uchwałą Zarządu Głównego od 1 stycznia b.r. zmieniły się stawki składek członkowskich SITP. Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale nr 42/23

SITP Oddział Katowice Koło Opole, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna i Politechnika Opolska serdecznie zapraszają do uczestnictwa w czwartej międzynarodowej konferencji z cyklu „Ratownictwo i Energetyka” pod tytułem „Systemy Energetyczne. Odnawialne Źródła Energii. Elektromobilność.” Konferencja objęta jest patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezydenta Miasta Opola.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, w ramach popularyzowania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, zorganizowało w dniach 20-22 marca 2024 r. międzynarodową konferencję szkoleniową „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2024”.

Miejscem obrad oraz prezentacji zaproszonych firm był HOTEL BACHLEDA KASPROWY ZAKOPANE.

Przybyłych gości przywitał Prezes Zarządu SITP Oddział Śląski – kolega Artur Dela oraz Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach – st. bryg. Roman Klecha, który dokonał oficjalnego otwarcia Konferencji.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych, wiosennych spotkań organizowanych
w Zakopanem i skierowana jest w szczególności do inżynierów i techników pożarnictwa, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze, projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Celem corocznych spotkań jest doskonalenie zawodowe uczestników oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami różnych krajów. W roku bieżącym poruszano tematykę dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznych środków ochrony przeciwpożarowej. Do prelekcji zaproszono ekspertów z szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, a także specjalistów w zakresie alternatywnych źródeł energii. Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Rafał Szczypta przedstawił zagadnienia dotyczące zmian w przepisach techniczno-budowlanych oraz projektowania stref pożarowych w obiektach budowlanych, a prelegent z Włoch – prof. Luciano Borghetti przedstawił doświadczenia praktyczne z zagrożeń pożarowych baterii litowo – jonowych oraz wyniki testów pożarowych.

Omawiano także problemy ochrony przeciwpożarowej budynków w praktyce, a także zagadnienia projektowania i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, między innymi w aspekcie ich praktycznego zastosowania na przykładzie pożaru w tunelu drogowym w Lalikach.

W konferencji brało udział liczne grono uczestników oraz szereg wystawców.
Merytoryczne zagadnienia seminarium zostały podzielone na IV sesje. Każda sesja tematyczna zakończona była merytoryczną dyskusją i wymianą doświadczeń pomiędzy specjalistami różnych dziedzin. Tematyka Konferencji wzbudziła wiele ciekawych pomysłów oraz sugestii, co daje nadzieję na dalszy rozwój i konieczność zorganizowania kolejnego seminarium i wspólnego spotkania najpóźniej za rok.

Materiały z konferencji do pobrania ze strony: https://sitp.katowice.pl/zakopane-2024/

Więcej informacji na na stronie www.sitp.cspsp.pl

W dniu 14 grudnia 2023 r. w restauracji Hotelu Diament w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne członków SITP Oddział Śląski. Prezes Oddziału kol. Artur Dela przywitał zaproszonych gości, przewodniczących kół oraz przedstawicieli członków wspierających, w tym Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosława Synowca, Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusza Krzemińskiego oraz Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Rafała Świerczka. Podczas spotkania Prezes Zarządu SITP Oddział Śląski kol. Artur Dela omówił plan zamierzeń merytorycznych i integracyjnych Oddziału na przyszły rok oraz zachęcił zaproszonych gości do udziału w powyższych przedsięwzięciach. Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i mile wspólnie spędzony czas.

14 grudnia w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się Konferencja „Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne”.

Konferencja zorganizowana została przez Koło SITP przy CS PSP we współpracy z Centralną Szkołą PSP w Częstochowie. Patronatem honorowym wydarzenie objął Komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. dr Piotr Placek.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów była miejscem bezpośredniego, czynnego i praktycznego spotkania strażaków z zagrożeniami, jakie płyną od instalacji fotowoltaicznych i pojazdów elektrycznych. Służyła wymianie poglądów i doświadczeń przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wysokimi napięciami prądu.

Głównym założeniem konferencji była koncentracja na praktycznym podejściu do tematu zagrożeń, dlatego kilka godzin spędziliśmy na poligonie, co bardzo docenili uczestnicy i obserwatorzy.

Pokazy na poligonie objęły:

 • pożar baterii samochodu elektrycznego – zjawiska zachodzące w baterii podczas jej podgrzewania, sposób palenia się baterii, zagrożenia dla strażaków,
 • penetracja ostrym narzędziem baterii samochodu elektrycznego,
 • działania gaśnicze w sytuacji zagrożenia porażenia prądem ze strony modułów fotowoltaicznych,
 • pożar paneli fotowoltaicznych,
 • gaszenie pożaru samochodu osobowego przy pomocy płachty gaśniczej,
 • case study – taktyka działań podczas zdarzenia – samochód osobowy uderzył w instalację fotowoltaiczną zamontowaną na gruncie. Instalacja pracuje, karoseria samochodu znajduje się pod napięciem, poszkodowany kierowca zakleszczony we wraku pojazdu.

W części wykładowej zaprezentowano następujące tematy:

 • Zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym – st. bryg. mgr inż. Tomasz Jonio (KG PSP),
 • Działania ratownicze podczas zdarzeń z samochodami o napędzie alternatywnym w praktyce – st. kpt. mgr inż. Piotr Gonera (CS PSP),
 • Bezpieczeństwo działań ratowniczych w obrębie instalacji fotowoltaicznych – kpt. dr inż. Adrian Barasiński (CS PSP),
 • Zagrożenia fizykochemiczne podczas zwalczania pożaru baterii – bryg. dr inż. Artur Ankowski (APoż),
 • Porażenie prądem elektrycznym – patofizjologia obrażeń ciała i stanów nagłych – kpt. mgr Kamil Biały (CS PSP).

Konferencja kierowana była do funkcjonariuszy PSP, strażaków OSP biorących czynny udział w działaniach ratowniczych oraz wszystkich osób zainteresowanych podaną tematyką. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 80 osób.

Zdjęcia z konferencji znajdą państwo na stronie: https://cspsp.pl/index.php/pl/9-najnowsze-artykuly/1458-konferencja-bezpieczenstwo-strazakow-w-erze-zielonej-energii-instalacje-fotowoltaiczne-i-pojazdy-elektryczne-2

W dniu 15 listopada w Clubie Garage w Katowicach Zarząd SITP Oddział Śląski w Katowicach, po raz kolejny zorganizował spotkanie o charakterze integracyjno – sportowym dla członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W spotkaniu uczestniczyło ok 60 osób. W trakcie spotkania odbył się turniej kręglarski o Puchar Prezesa, któremu towarzyszyła zacięta rywalizacja sportowa. Na zakończenie zwycięzcy zawodów otrzymali puchary i nagrody. Gratulujemy zwycięzcom!

Konferencja „Bierne i czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych na przykładzie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole”

W dniach 16-17 listopada 2023 r. w auli Politechniki Opolskiej  oraz na terenie Elektrownii Opole i Laboratorium Badań Ogniowych Grupy KNAUF Zakład w Opolu odbędzie się konferencja pn. „Bierne i czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych na przykładzie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole”. Patronat honorowy konferencji objął generał brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Katowice Koło w Opolu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Politechnika Opolska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz Grupa KNAUF.

Konferencja skierowana będzie przede wszystkim do osób uczestniczących bezpośrednio w procesie projektowania, budowy oraz oddawania do użytkowania obiektów przemysłowych. Zamierzeniem naszym jest udział w konferencji przedstawicieli pionu kontrolno – rozpoznawczego komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych PSP z terenu całego kraju, projektantów, wykonawców, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz osób pracujących w administracji i nadzorze budowlanym. Konferencja skierowana będzie także do przedstawicieli świata nauki i przemysłu zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym w zakresie projektowanych, budowanych i eksploatowanych obiektów przemysłowych.

Szczegóły konferencji oraz karta zgłoszenia zostały przedstawione w załączonych poniżej dokumentach.

Zachęcamy do uczestnictwa.

W dniu 7 czerwca br. w podziemiach kopalni Guido w Zabrzu na poziomie -320m, SITP Oddział Śląski, przy dużym zaangażowaniu Kolegów z koła przy KW PSP, oraz z KM PSP w Zabrzu, zorganizował kolejną Karczmę Piwną. Podczas wspólnego biesiadowania przyjęto i ochrzczono nowo przyjętych członków SITP, oraz zapewniono możliwość udziału w wielu konkursach i zabawach integracyjnych z nagrodami. Przyjazną atmosferę i dobrą zabawę zapewniała kapela przy Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta KWK Chwałowice, umilając spożywanie lokalnie warzonego „złotego trunku”.

Był to wspaniały czas do spotkania Członków Oddziału Śląsk. Dziękujemy obecnym i zapraszamy za rok!
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu SITP Oddział Śląski
Artur Dela

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowało w dniach 19 do 20 czerwca 2023 r. w Ustroniu kolejną konferencję szkoleniową:

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle i Energetyce – Wisła 2023”

Organizatorami byli:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski

Konferencja przeznaczona była dla wszystkich osób zajmujących się problemami ochrony przeciwpożarowej w obszarze przemysłu i energetyki, zwłaszcza dla pracowników tych dziedzin gospodarki, jak i projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem konferencji było doskonalenie zawodowe uczestników oraz popularyzowanie zasad wiedzy technicznej.

Poniżej umieszczone są materiały z konferencji szkoleniowej:

st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta Z-ca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KGPSP, bryg. mgr inż. Karol Mojski Naczelnik Wydziału Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom KGPSP

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Krzysztof Kunecki SchrackSeconet Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Artur Kidoń LV Project Group Sp. z o.o.

mgr inż. Monika Hyjek Ekspert Stowarzyszenia NIZO

Jakub Dalek Siemens Sp. z o.o.

dr inż. Grzegorz Krajewski Instytut Techniki Budowlanej

Mateusz Chmurczyk „MERCOR” S.A.

ppłk w st. spocz. mgr inż. Julian Wiatr Redaktor Naczelny Miesięcznika Elektro-Info

Bartosz Adamczyk Małkowski-Martech S.A.

inż. Artur Block Helukabel Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Janusz Januszewski RWE Polska

Robert Zapała NEURON Sp. z o.o. Sp. k.

dr hab. inż. Dorota Brzezińska prof. Politechniki Łódzkiej

Wacław KozubalCerbex Sp. z o.o.

dr inż. Jarosław Wiater Politechnika Białostocka

mgr inż. Małgorzata Sawczuk TR INŻYNIER Małgorzata Sawczuk; SITP oddział Stołeczny

Krzysztof Marchlewski POLON-ALFA S.A.

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

bryg. mgr inż. Paweł Walaszek Z-ca Naczelnika Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom KW PSP Katowice

Projekt i wykonanie