Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski organizuje w dniach od 20 do 22 marca 2024 r. w Zakopanem kolejną międzynarodową konferencję
„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2024”
PROGRAM konferencji obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia tematyczne:
– Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych
– Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej
– Stosowanie metod inżynierii pożarowej w praktyce
MIEJSCE OBRAD I ZAKWATEROWANIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI – HOTEL BACHLEDA KASPROWY

W dniu 14 grudnia 2023 r. w restauracji Hotelu Diament w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne członków SITP Oddział Śląski. Prezes Oddziału kol. Artur Dela przywitał zaproszonych gości, przewodniczących kół oraz przedstawicieli członków wspierających, w tym Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosława Synowca, Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusza Krzemińskiego oraz Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Rafała Świerczka. Podczas spotkania Prezes Zarządu SITP Oddział Śląski kol. Artur Dela omówił plan zamierzeń merytorycznych i integracyjnych Oddziału na przyszły rok oraz zachęcił zaproszonych gości do udziału w powyższych przedsięwzięciach. Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i mile wspólnie spędzony czas.

14 grudnia w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się Konferencja „Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne”.

Konferencja zorganizowana została przez Koło SITP przy CS PSP we współpracy z Centralną Szkołą PSP w Częstochowie. Patronatem honorowym wydarzenie objął Komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. dr Piotr Placek.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów była miejscem bezpośredniego, czynnego i praktycznego spotkania strażaków z zagrożeniami, jakie płyną od instalacji fotowoltaicznych i pojazdów elektrycznych. Służyła wymianie poglądów i doświadczeń przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wysokimi napięciami prądu.

Głównym założeniem konferencji była koncentracja na praktycznym podejściu do tematu zagrożeń, dlatego kilka godzin spędziliśmy na poligonie, co bardzo docenili uczestnicy i obserwatorzy.

Pokazy na poligonie objęły:

 • pożar baterii samochodu elektrycznego – zjawiska zachodzące w baterii podczas jej podgrzewania, sposób palenia się baterii, zagrożenia dla strażaków,
 • penetracja ostrym narzędziem baterii samochodu elektrycznego,
 • działania gaśnicze w sytuacji zagrożenia porażenia prądem ze strony modułów fotowoltaicznych,
 • pożar paneli fotowoltaicznych,
 • gaszenie pożaru samochodu osobowego przy pomocy płachty gaśniczej,
 • case study – taktyka działań podczas zdarzenia – samochód osobowy uderzył w instalację fotowoltaiczną zamontowaną na gruncie. Instalacja pracuje, karoseria samochodu znajduje się pod napięciem, poszkodowany kierowca zakleszczony we wraku pojazdu.

W części wykładowej zaprezentowano następujące tematy:

 • Zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym – st. bryg. mgr inż. Tomasz Jonio (KG PSP),
 • Działania ratownicze podczas zdarzeń z samochodami o napędzie alternatywnym w praktyce – st. kpt. mgr inż. Piotr Gonera (CS PSP),
 • Bezpieczeństwo działań ratowniczych w obrębie instalacji fotowoltaicznych – kpt. dr inż. Adrian Barasiński (CS PSP),
 • Zagrożenia fizykochemiczne podczas zwalczania pożaru baterii – bryg. dr inż. Artur Ankowski (APoż),
 • Porażenie prądem elektrycznym – patofizjologia obrażeń ciała i stanów nagłych – kpt. mgr Kamil Biały (CS PSP).

Konferencja kierowana była do funkcjonariuszy PSP, strażaków OSP biorących czynny udział w działaniach ratowniczych oraz wszystkich osób zainteresowanych podaną tematyką. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 80 osób.

Zdjęcia z konferencji znajdą państwo na stronie: https://cspsp.pl/index.php/pl/9-najnowsze-artykuly/1458-konferencja-bezpieczenstwo-strazakow-w-erze-zielonej-energii-instalacje-fotowoltaiczne-i-pojazdy-elektryczne-2

W dniu 15 listopada w Clubie Garage w Katowicach Zarząd SITP Oddział Śląski w Katowicach, po raz kolejny zorganizował spotkanie o charakterze integracyjno – sportowym dla członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W spotkaniu uczestniczyło ok 60 osób. W trakcie spotkania odbył się turniej kręglarski o Puchar Prezesa, któremu towarzyszyła zacięta rywalizacja sportowa. Na zakończenie zwycięzcy zawodów otrzymali puchary i nagrody. Gratulujemy zwycięzcom!

Konferencja „Bierne i czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych na przykładzie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole”

W dniach 16-17 listopada 2023 r. w auli Politechniki Opolskiej  oraz na terenie Elektrownii Opole i Laboratorium Badań Ogniowych Grupy KNAUF Zakład w Opolu odbędzie się konferencja pn. „Bierne i czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych na przykładzie nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole”. Patronat honorowy konferencji objął generał brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Katowice Koło w Opolu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Politechnika Opolska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz Grupa KNAUF.

Konferencja skierowana będzie przede wszystkim do osób uczestniczących bezpośrednio w procesie projektowania, budowy oraz oddawania do użytkowania obiektów przemysłowych. Zamierzeniem naszym jest udział w konferencji przedstawicieli pionu kontrolno – rozpoznawczego komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych PSP z terenu całego kraju, projektantów, wykonawców, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz osób pracujących w administracji i nadzorze budowlanym. Konferencja skierowana będzie także do przedstawicieli świata nauki i przemysłu zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym w zakresie projektowanych, budowanych i eksploatowanych obiektów przemysłowych.

Szczegóły konferencji oraz karta zgłoszenia zostały przedstawione w załączonych poniżej dokumentach.

Zachęcamy do uczestnictwa.

W dniu 7 czerwca br. w podziemiach kopalni Guido w Zabrzu na poziomie -320m, SITP Oddział Śląski, przy dużym zaangażowaniu Kolegów z koła przy KW PSP, oraz z KM PSP w Zabrzu, zorganizował kolejną Karczmę Piwną. Podczas wspólnego biesiadowania przyjęto i ochrzczono nowo przyjętych członków SITP, oraz zapewniono możliwość udziału w wielu konkursach i zabawach integracyjnych z nagrodami. Przyjazną atmosferę i dobrą zabawę zapewniała kapela przy Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta KWK Chwałowice, umilając spożywanie lokalnie warzonego „złotego trunku”.

Był to wspaniały czas do spotkania Członków Oddziału Śląsk. Dziękujemy obecnym i zapraszamy za rok!
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu SITP Oddział Śląski
Artur Dela

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowało w dniach 19 do 20 czerwca 2023 r. w Ustroniu kolejną konferencję szkoleniową:

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle i Energetyce – Wisła 2023”

Organizatorami byli:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski

Konferencja przeznaczona była dla wszystkich osób zajmujących się problemami ochrony przeciwpożarowej w obszarze przemysłu i energetyki, zwłaszcza dla pracowników tych dziedzin gospodarki, jak i projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem konferencji było doskonalenie zawodowe uczestników oraz popularyzowanie zasad wiedzy technicznej.

Poniżej umieszczone są materiały z konferencji szkoleniowej:

st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta Z-ca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KGPSP, bryg. mgr inż. Karol Mojski Naczelnik Wydziału Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom KGPSP

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Krzysztof Kunecki SchrackSeconet Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Artur Kidoń LV Project Group Sp. z o.o.

mgr inż. Monika Hyjek Ekspert Stowarzyszenia NIZO

Jakub Dalek Siemens Sp. z o.o.

dr inż. Grzegorz Krajewski Instytut Techniki Budowlanej

Mateusz Chmurczyk „MERCOR” S.A.

ppłk w st. spocz. mgr inż. Julian Wiatr Redaktor Naczelny Miesięcznika Elektro-Info

Bartosz Adamczyk Małkowski-Martech S.A.

inż. Artur Block Helukabel Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Janusz Januszewski RWE Polska

Robert Zapała NEURON Sp. z o.o. Sp. k.

dr hab. inż. Dorota Brzezińska prof. Politechniki Łódzkiej

Wacław KozubalCerbex Sp. z o.o.

dr inż. Jarosław Wiater Politechnika Białostocka

mgr inż. Małgorzata Sawczuk TR INŻYNIER Małgorzata Sawczuk; SITP oddział Stołeczny

Krzysztof Marchlewski POLON-ALFA S.A.

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

bryg. mgr inż. Paweł Walaszek Z-ca Naczelnika Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom KW PSP Katowice

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Koło SITP Śląsk Centrum i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach zorganizowali konferencję szkoleniową dla członków Oddziału SITP na terenie TYSKICH BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH, poświęconej tematyce zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w przemyśle.   

Podczas spotkania prelegenci omówili następujące zagadnienia charakterystyki zakładu, zagadnień ochrony przeciwpożarowej związanych z zakwalifikowaniem browaru do Zakładu Zwiększonego Ryzyka, stosowanych w zakładzie zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Przedstawiciel firmy PROMAT omówił temat „Rewitalizacji obiektów zabytkowych przemysłowych do obowiązujących przepisów. Podczas spotkania wykonano również próbę instalacji zraszczowej.

W spotkaniu uczestniczyło 45 osób z kół Oddziału SITP Katowice. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zwiedzania browaru. 

W związku z upływem 25 lat od pierwszego, organizowanego następnie w kolejnych latach cyklicznie przez katowicki Oddział SITP, zakopiańskiego seminarium dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych organizatorzy pierwszych spotkań: kol. Marian Skaźnik, Adam Biczycki i Ryszard Siata, wystąpili z inicjatywą zorganizowania „Srebrnego Seminarium” o charakterze wspomnieniowym. Zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu skierowano do około 100 osób uczestniczących w pierwszych seminariach w latach 1998-2003, kiedy to cały program merytoryczny był realizowany tylko w jednym obiekcie – w „PENSJONACIE „POD GIEWONTEM” w Zakopanem. Blisko 70 osób odpowiedziało pozytywnie i wzięło udział w „Srebrnym Seminarium”. Oprócz dużej grupy rzeczoznawców, zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniu przyjęli liczni przedstawiciele firm, które od pierwszych seminariów wzbogacały ich program. W szczególności reprezentowane były takie firmy, jak: Polon-Alfa S. A., Mercor S. A., Noma2 Sp. z o. o., Gras, Promat TOP Sp. z o. o.

Jednocześnie zaproszenia do wzięcia udziału w tym wydarzeniu przyjęli między innymi: prezes SITP Krzysztof Dąbrowski, były prezes SITP Bronisław Skaźnik, byli prezesi Śląskiego Oddziału SITP Józef Szczotka i Mariusz Karolczyk, obecny prezes Artur Dela, a także były komendant wojewódzki PSP w Katowicach gen. Janusz Skulich i były wieloletni dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KGPSP kol. Dariusz Ratajczak.

Spotkanie rozpoczęło się 14 marca br. uroczystą kolacją „rozpoznawczą”, którą tradycyjnie uświetnił znany już wieloletnim uczestnikom naszych zakopiańskich seminariów zespół góralski JONTKI z Żywca. Kapela spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Kolejny dzień, tj. 15 marca, miał już charakter bardziej formalny i seminaryjny. Uczestników spotkania powitał ówczesny prezes Oddziału SITP kol. Marian Skaźnik. Po przedstawieniu celu i programu uczczono minutą ciszy pamięć tych kolegów, którzy odeszli w ciągu ostatnich 25 lat, a wcześniej brali udział w naszych seminariach. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, odnosząc się bardzo pozytywnie do idei spotkania, nie szczędząc przy tym ciepłych słów pod adresem organizatorów.

W pierwszej sesji w części merytorycznej kol. Marian Skaźnik przypomniał genezę spotkań w „PENSJONACIE POD GIEWONTEM”, a także przybliżył działania, jakie podejmowano wówczas w celu pozyskania najlepszych prelegentów z KGPSP, CNBOP, ITB, SGSP, jak również prelegentów z zagranicy. Przedstawił także przyczyny, dla których kameralne spotkania „POD GIEWONTEM” w późniejszych latach, z uwagi na zwiększającą się frekwencję, musiały być przenoszone do coraz większych sal audytoryjnych – w Ośrodku Wojskowym „GRONIK”, do hotelu „BELVEDERE”, a od kilku lat do hotelu „KASPROWY MERCURE”. Jako jeden z największych sukcesów inicjatywy sprzed 25 lat kol. Marian uznał międzynarodowy charakter tych spotkań, które są dzisiaj zaliczane do najważniejszych imprez merytorycznych Stowarzyszenia, corocznie z udziałem ok. 300 osób. Jednocześnie bardzo wysoko ocenił rolę zakopiańskich seminariów w integracji całego, szeroko rozumianego środowiska rzeczoznawców i firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej, co znalazło potwierdzenie w materiale filmowym profesjonalnie przygotowanym przez kol. Adama Biczyckiego i Norberta Bartkowiaka. Na zakończenie swojego wystąpienia oddzielne słowa podziękowania kol. Marian skierował pod adresem gospodarza obiektu kol. Zbigniewa Wnuka za pomoc logistyczną w organizacji spotkania.

Drugą sesję rozpoczęła kol. Dorota Brzezińska, ówczesny członek katowickiego Oddziału SITP, która podsumowała wpływ „zakopiańskich seminariów” na wdrażanie w polskich przepisach metod inżynierskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kolejny prelegent – kol. Marek Podgórski – dokonał krytycznej oceny zmian wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w sposobie ich egzekwowaniu w ostatnim ćwierćwieczu.

Po tych wystąpieniach miała miejsce gorąca dyskusja, w której głos zabrali m. in. Dariusz Ratajczak, Bronisław Skaźnik, Janusz Skulich, Krzysztof Krempeć, Józef Seweryn.

Dyskusja była kontynuowana zarówno po przerwie obiadowej, jak i w dalszej części spotkania, a nawet podczas pożegnalnego śniadania w dniu 16 marca br.

Podsumowując efekty przedmiotowego spotkania można skromnie uznać, że osiągnięto zakładane cele. Najbardziej wymowne były jednak bardzo liczne podziękowania i słowa uznania kierowane przez uczestników pod adresem organizatorów, a także prawie jednomyślny wniosek, aby tego typu spotkania były także kontynuowane w przyszłości.

W imieniu organizatorów „Srebrnego Seminarium”, jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, a jednocześnie życzymy, aby wyłonił się zespół organizacyjny kolejnego okolicznościowego seminarium w Zakopanem.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski
organizuje w dniach od 12 do 14 marca 2023 r. w Zakopanem kolejną międzynarodową konferencję szkoleniową
„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2023”


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach zorganizowało w dniach 12-14 marca 2023 r. międzynarodową konferencję szkoleniową „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2023”
Przybyłych uczestników przywitał Prezes Zarządu Oddziału SITP Śląski – Artur Dela oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – nadbryg. Jacek Kleszczewski, który dokonał oficjalnego otwarcia Konferencji.
Patronat nad Konferencją objął Wojewoda Śląski.
Miejscem wykładów oraz prezentacji zaproszonych firm był HOTEL MERCURE KASPROWY ZAKOPANE.
Konferencja była kontynuacją cyklicznych, wiosennych spotkań organizowanych w Zakopanem i adresowana jest przede wszystkim do projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm zainteresowanych tą problematyką.
Do prelekcji zaproszono ekspertów z szeroko pojętej dziedziny ochrony przeciwpożarowej w tym zajmujących się alternatywnymi źródłami energii. Reprezentanci Republiki czeskiej  przedstawili wymagania przepisów przeciwpożarowych i techniczno – budowlanych na terenie Republiki Czeskiej.

Prelegent z Królestwa Belgii przedstawił doświadczenia praktyczne z akcji gaśniczych pożarów baterii samochodów elektrycznych.  
W konferencji uczestniczyło prawie 300 osób oraz 21 wystawców.
Merytoryczne zagadnienia seminarium zostały podzielone na IV sesje. Każda sesja tematyczna zakończona była ciekawą dyskusją, w trakcie której uczestnicy mogli odnieść się do tematów przygotowanych przez zaproszonych prelegentów.
Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnej edycji zaplanowanej na rok 2024.

Link do materiałów z konferencji http://sitp.katowice.pl/zakopane2023/

Projekt i wykonanie