Ważny Komunikat

Szanowni Państwo

Pozostało już niewiele czasu do dnia 14 czerwca bieżącego roku, na który zmuszeni byliśmy przenieść naszą sztandarową konferencję „Wiosna Zakopane 2020”. Przede wszystkim chcielibyśmy Wszystkim serdecznie podziękować za wyrozumiałość, cierpliwość i zaufanie, jakim w związku z organizacją tego przedsięwzięcia zostaliśmy obdarowani. Słowa te kierujemy nie tylko do naszych uczestników, ale także do prelegentów.
Pomimo upływu czasu, ze względu na szereg niewiadomych, nadal niestety nie możemy zagwarantować, że konferencja odbędzie się w sposób, który zapewni nie tylko odpowiedni poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, ale jednocześnie spełni oczekiwania w zakresie realizacji programu oraz wszystkich integracyjnych przedsięwzięć poza programowych, które zawsze stanowiły dla nas równie ważny element. Stąd niestety zmuszeni jesteśmy po raz drugi przenieść naszą konferencję na 18÷21 marca 2021 roku. Miejsce obrad oraz baza noclegowa pozostaną bez mian, natomiast program, dzięki uprzejmości krajowych prelegentów i możliwości ponownego zaproszenia prelegentów zagranicznych, postaramy się wynieść na możliwie najwyższy poziom merytoryczny.
Jak Państwo doskonale pewnie wiedzą, od wielu lat w organizacji naszej konferencji pomaga właściciel Hotelu „Tatra”, który jest nie tylko naszym współpracownikiem, ale także i kolegą. Zawsze mogliśmy liczyć na jego wyrozumiałość, a w trudnych chwilach także i na pomoc. Teraz w czasach pandemii to On znajduje się w trudnej sytuacji, stąd zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą przeniesienia zadatkowanych już na naszą konferencje środków finansowych na rzecz konferencji w przyszłym roku. W ramach rekompensaty będą Państwo mogli skorzystać w Hotelu Tatra z dwóch dodatkowych noclegów ze śniadaniami, bezpośrednio przed lub po konferencji. Jeżeli nasza prośba nie będzie mogła jednak zostać przez Państwo uwzględniona, to Hotel Tatra zobowiązał się do zwrotu pieniędzy w ustawowym terminie. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, dodatkowych wyjaśnień udzieli Hotel Tatra lub Zarząd.

Z poważaniem

Zarząd Oddziału SITP Katowice

Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników
Pożarnictwa

Oddział w Katowicach
SITP jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).
Czytaj dalej
Projekt i wykonanie