40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia


Zarząd Oddziału wybierany jest spośród Członków Oddziału na okres pięciu lat. W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybrało Zarząd Oddziału, który spośród siebie wybrał siedmio osobowe Prezydium w składzie :

Prezes Zarządu Oddziału   Mariusz KAROLCZYK
V-ce Prezes Zarządu       Ryszard SIATA
V-ice Prezes Zarządu      Wojciech NAWARA
Sekretarz Zarządu         Małgorzata BRYSZKOWSKA
Skarbnik Zarządu          Damian PIERNIKARZ
Członek Zarządu            Klaudiusz COP
Członek Zarządu            Marcin Wyrzykowski

Aktualny adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza

Telefon Sekretarza: Małgorzata Bryszkowska tel. (032) 621 56 12

Katowicki Oddział SITP zrzesza 400 członków (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.); w ramach oddziału funkcjonuje 9 kół :

Koło Bytom
Przewodniczący: kol. Zdzisław Winnicki
Koło Częstochowa
Przewodniczący: kol. Krzysztof Kędryk
Koło Śląsk Centrum
Przewodniczący: kol. Piotr Adamus
Koło przy KWPSP
Przewodniczący: kol. Artur Dela
Koło Pszczyna
Przewodniczący: kol. Rafał Rzewiczok
Koło Katowice- Centrum
Przewodniczący: kol. Andrzej Płóciniczak
Koło Legnica
Przewodniczący: kol. Mariusz Sobecki
Koło Południe
Przewodniczący: kol. Rafał Adamczyk

Koło Zagłębie
Przewodniczący: kol. Marcin Pilarski
Koło Opole
Przewodniczący: kol. Paweł Kielar