40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

W tym miejscu znajdą Państwo listę Rzeczoznawców ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz link do strony Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na której stronie znajdziecie również informacje na ten temat.
http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/informacja/prewencja/wykaz-rzeczoznawcow