40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

KONFERENCJA OZE OPOLE 2017

 
           Zarząd Koła Opole Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Oddziale w Katowicach oraz Politechnika Opolska serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 27 – 28 września 2017 r. na terenie Politechniki Opolskiej oraz w Hotelu Mercure w Opolu na temat:


„Problematyka bezpiecznego eksploatowania oraz zabezpieczenia i przygotowania
do prowadzenia działań ratowniczych obiektów odnawialnych źródeł energii (OZE),
w tym elektrowni wiatrowych, systemów ogniw fotowoltaicznych
oraz elektrowni wodnych.”

         
         Nasza konferencja ma na celu zwrócić uwagę na pojawiające się problemy podczas eksploatacji odnawialnych źródeł energii oraz na możliwości prowadzenia działań ratowniczych na przykładach z Polski, Niemiec i Czech.


            Konferencja przeznaczona jest dla pracowników energetyki, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej i energetyki oraz dla zainteresowanych tą problematyką.

 

         Poniżej dostępne są szczegóły konferencji (program wraz z wykazem prelegentów), karta zgłoszenia oraz informacje ogólne.

         Serdecznie zapraszamy do udziału.


Załączniki