40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ENERGETYCE - WISŁA 2014

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach organizują w dniach od 24 do 25 kwietnia 2014 r. w Wiśle w hotelu POD JEDLAMI  czwartą konferencję  szkoleniową

    OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA  W  ENERGETYCE  - WISŁA  2014

W załączeniu przedkładamy komunikat o konferencji z warunkami  uczestnictwa  wraz  programem oraz  kartę uczestnictwa
O r g a n i z a t o r z y

Załączniki