40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2014

             Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zorganizowało w dniach od 20 do 23 marca 2014 r. w Zakopanem kolejne międzynarodowe seminarium szkoleniowe
                 „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2014”

PROGRAM seminarium obejmował następujące zagadnienia tematyczne:
- Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
- Instalacje wentylacji oddymiającej w praktyce projektowej
- Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w praktyce
- Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej
Załączniki