40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

         
          W dniach 26 - 27 września 2013 roku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Zarząd Oddziału w Katowicach zorganizowała Warsztaty szkoleniowe PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM.

            Warsztaty skierowane były głównie do przedstawicieli zakładów zwiększonego i dużego ryzyka z terenu woj. śląskiego. Tematyka warsztatów poświęcona była problemom bezpieczeństwa w zakładach stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową, nadchodzącym zmianom w przepisach Prawa ochrony środowiska w związku z ukazaniem się Dyrektywy Seveso III oraz bieżącym problemom związanym z egzekwo-waniem przepisów przez organa PSP i WIOŚ.

                Referaty wygłaszane były przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.