40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

KWARTALNIK OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


Pragniemy Państwa poinformować, że wszelkie informacje dot. kwartalnika znajdują się na stronie
:

www.ochronaprzeciwpozarowa.pl


Poniżej zamieszczamy jedynie ogólne informacje.

"Ochrona Przeciwpożarowa" - czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa uzupełnia lukę tematyczną na rynku wydawnictw dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Podejmuje przede wszystkim problematykę prewencyjną, a zamieszczane publikacje przeznaczone są dla firm i osób związanych z ochroną przeciwpożarową. Główne działy czasopisma:

·  ochrona przeciwpożarowa w budownictwie,

·  zapobieganie pożarom i awariom,

·  techniczne środki ochrony przeciwpożarowej,

·  informacja naukowo-techniczna,

·  działania ratownicze,

·  ochrona przeciwpożarowa za granicą,

·  ekspert odpowiada,

·  witryna czytelników.

"OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

WYDAWCA:
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

Redakcja

redaktor naczelny Andrzej Król
tel. kom. 513 096 949

sekretarz redakcji Dorota Krawczak
tel. kom. 660 44 55 50

redakcja@ochronaprzeciwpozarowa.pl


Sprzedaż, prenumerata

Izba Rzeczoznawców SITP
Delegatura Poznań

ul. Norwida 14
60-867 Poznań

tel. (61) 847 92 64/65, faks (61) 842 75 66
tel. kom. 513 096 949

ochronaprzeciwpozarowa@interia.pl

NIP: 526-000-10-74

Bank Zachodni WBK SA VI Oddział Poznań 59 1090 1362 0000 0001 0120 1354